חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

הליך בוררות

מוסד הבוררות הוקם על רקע המדיניות המשפטית של המחוקק על מנת לעודד קיום של מערך הוגן ויעיל בכדי לפתור סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. המוסד מאפשר לצדדים, שקיימת בינהם מחלוקת, לפעול בהליך אלטרנטיבי, מהיר ויעיל לפתרון המחלוקת שביניהם. בכך נותן מוסד הבוררות מענה גם לאינטרסים החשובים הפרטיים של בעלי הדין וגם לאינטרס הציבורי בשל הקטנת העומס הרב על מערכת המשפט הציבורית.

לעיתים קרובות, רצונו של היזם/מנהל הפרויקט לקדם את הפרויקט ולצמצם את החיכוכים בין הקבלן המבצע וצוות הניהול של הפרויקט. במצבים אלה ממנה היזם/מנהל הפרויקט מראש פונקציה ברורה ומוסכמת על שני הצדדים, הנקראת בורר הנדסי. תפקידו של הבורר ההנדסי הוא לבחון את בסיס המחלוקת ואת טיעוני הצדדים ולקבל החלטות, אשר יחייבו את שני הצדדים. לגישה זו קיים ייתרון רב: ראשית, כפי שצויין, הפרויקט ממשיך להתקדם למרות המחלוקת, טיעוני הצדדים מועלים ונבחנים בצורה הוגנת ומקצועית ע"י צד ג' מוסכם, אשר מכריע בנושאי המחלוקת. בדר"כ הבורר ההנדסי מחוייב לנמק את החלטתו, ומכאן שאין חשש לכפיית דעתו של היזם על הקבלן המבצע, והקבלן המבצע מרגיש בטוח מספיק שטיעוניו נשמעים, נבחים ונבדקים צורה מקצועית והוגנת. בהסכמים רבים של תמ"א 38,חיזוק מבנים לעמידה בפני רעידות אדמה,יש התיחסות למעמדו והחלטותיו.

במסגרת הבוררות יכולים הצדדים להשפיע על עיצוב תוכן הבוררות, על מסגרת הסמכויות הנתונות לבורר וכן על האופי של הדיונים בפני הבורר. הבוררות מאפשרת פתיחת ההכרעה לשיקולי צדק והגינות, שאינם נעוצים בהכרח בשיקולים של נוהלי משפט וסדרי הדין, ומאפשרת השגה של פתרונות צודקים ומעשיים למחלוקת בין הצדדים. בהליך בוררות, הצדדים רשאים להיות מיוצגים ע"י עורכי דין.

קלינגר מנהלים הליכי בוררות בין צדדים, החלוקים בינהם בסוגיות הקשורות בהנדסה אזרחית,תכנון, ביצוע, ליקויי בניה,תמ"א 38 ועוד . בקלינגר עומדים בוררים מומחים בתחומי הבניה,הנדסה,משפטים ועוד. הבוררים של קלינגר מסייעים לרדת לשורשם של המחלוקות ולהביא להכרעות הוגנות ומקצועיות.

הליך בוררות חייב להיעשות בהסכמת כל הצדדים למחלוקת. להליך הבוררות יתרונות רבים, אשר הבולט שבהם הוא קבלת הכרעה מהירה בעלות נמוכה יחסית.

מרגע שהצדדים הסכימו על הפניית הסכסוך לבוררות אין אפשרות לאחד מהצדדים להתנגד להליך ולהפסיקו, והבורר, שנבחר על-ידם, מתמנה למעשה להכריע במחלוקת. הצדדים מקבלים על עצמם מראש את הכרעת הבורר גם אם צד זה או האחר לא יהיה שבע נחת מההחלטה.

לבורר, שנבחר ע"י הצדדים, מוקנות סמכויות נרחבות והוא לא מוגבל לרוב לסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, ולמתכונת הבאת הראיות הנוהגת בהם. בדרך כלל, הליך המתנהל בבוררות, מסתיים בתוך חודש – שלושה, והוא ניתן להארכה עד לששה חודשים, וזאת בניגוד להליך המתנהל בבית המשפט, אשר עשוי למגינת לבנו להימשך שנים. כתוצאה מכך, קיים חסכון כלכלי ניכר הן בהוצאות המשפט ושכר הטרחה של עורכי הדין (לשני הצדדים), והן חיסכון חשוב במשך הזמן עד להכרעת הדין.

בכל התקשרות בהסכם בכתב בין שני צדדים מומלץ לשלב סעיף התניה לקיום הליך בוררות, בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין הצדדים. הסכמה זו תאפשר לצדדים להכריע במחלוקת, שעשוייה להיות, במסגרת של בוררות, שהיא מהירה וזולה יותר.

אחד היתרונות הבולטים של הפסק, המתקבל בהליך בוררות, הוא שאינו ניתן לערעור וניתן לבטלו רק במספר עילות מצומצם מאוד, ורק במקרים נדירים בלבד. ניתן להפוך את פסק-הבורר לפסק-דין לכל דבר ועניין בהליך פרוצדוראלי מהיר, שניתן לאכיפה ולקיום גם באמצעות מערכת ההוצאה לפועל.

על הליך הבוררות קיימת בקרה שיפוטית, שבו מושג איזון בין הרצון לתת לבורר ולצדדים עצמאות מרבית לעצב את מסגרת הדיונים וההכרעה של הבורר, לבין הצורך לקיים פיקוח, שיבטיח את התקינות והטוהר של הליכי הבוררות, לרבות ביסוס פסק הבורר על אמות מידה התואמות את תקנות הציבור. פגיעה בתקנת הציבור משמעותה סתירה עמוקה לתפיסות היסוד של החברה בהיבטן המוסרי, החברתי או הכלכלי. פסק הבורר יבוטל רק כאשר הוכחה סתירה שכזו.כאשר נקבע כי פסק הבורר ניתן כדין בהליך תקין במסגרת סמכויותיו של הבורר ובלא שנפגעו זכויות הטיעון של הצדדים – אין מקום לביטול פסק הבורר. ההתערבות השיפוטית לביטול פסק בורר הינה בבחינת צעד חריג, רב משמעות והשלכות, אשר יש לנקוט בו רק במקרים נדירים, ורק במקום שנמצא לכך בסיס איתן.

פתרון מחלוקות בין צדדים באמצעות בורר, שהוא מהנדס אזרחי מומחה ו/או משפטן המנוסה בתחומים רבים: בתחום חוק התכנון והבניה,תמ"א 38, בתחום התקינה, בתחום התכנון ובתחום הביצוע,בנקאות,עסקים, הינו פתרון אידיאלי ורצוי. הוא מתנהל באופן מקצועי מאוד, כשברוב המקרים ניתן לחסוך את העלויות הכבדות של מינוי מומחה שלישי מוסכם, והסוגיות נבחנות בעיניים מקצועיות ומבינות עניין. כתוצאה מכך נחסך זמן דיונים ממושך בין כותלי בית המשפט, שבו השופט בדר"כ אינו בקיא בנושאים הנדונים, נחסכים כספים של שכר טרחה של עורכי דין ומתקצרת התקופה בה עצבי הצדדים למחלוקת מרוטים.

ההבדלים בין בוררות ובין גישור

המשותף בהליכי בוררות וגישור הוא בסיס ההסכמה הוולונטרית של הצדדים ומינויו של בורר/מגשר בהסכמת הצדדים . בבוררות אין דרך חזרה ואילו את הגישור ניתן להפסיק בכל רגע.

קלינגר תיתן לך שרות בוררות או גישור מקצועי מהיר ויעיל!

גישור-קלינגר נותנת חלופה!

הגישור הינו הליך חדש יותר, שמתנהל בצורה מסודרת לחלוטין, ובעיקרו באופן לא פורמלי. ההנחה היסודית מבוססת על הבאת הצדדים באמצעות מגשר מקצועי (או שניים) להסכמות, תוך כדי הבנה עמוקה ומהותית לצרכיו של כל צד – מהבחינה המעשית, המחשבתית ומהבנה לדרישות הצד השני, אפשרויותיו ומגבלותיו, ומציאת פתרון הולם, שיתאים, תוך הסכמה, לשני הצדדים.

הליך זה הינו וולונטרי. כל צד יכול להפסיקו בכל עת והוא סודי וחסוי, משמע – אין להשתמש בהצהרות, דיבורים, מסמכים וכל דבר אחר אשר הועלה, נאמר או סוכם, במידה והליך הגישור לא צלח. יתירה מזאת: אין אפשרות לזמן את המגשר למתן עדות, או לנקוט עמדה כלשהי בכל הליך משפטי שיהיה, באם הליך הגישור ייכשל.

בהליך זה יש יתרון נוסף לעומת הבוררות: המגשר רשאי, ואף חייב, לקיים פגישות נפרדות עם הצדדים. פגישות אלו מאפשרות למגשר להבין טוב יותר את הצדדים, האמורים להביע את עמדותיהם בצורה טובה יותר. חובת הסודיות המוטלת על המגשר בשיחות הנפרדות הינה מוחלטת, ואין הוא יכול להעביר לצד השני כל מידע שהוא, אלא אם קיבל רשות מפורשת מהצד שסיפק את המידע לעשות כן.

במידה והצדדים הגיעו להסכם עם סיום הליך הגישור, יוגש ההסכם לבית משפט ויקבל תוקף של פסק דין.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן