חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

היתר בניה למרפסת

הליך מקוצר להיתר בנייה!

מהפכת המרפסות כבר כאן - מאות משפחות נהנות מתוספת מרפסת בדירתם -גם אצלך אפשר!!!!

תיקון לתקנות התכנון והבניה -היתר לבניית מרפסות 03/01/2011

שר הפנים, אלי ישי, חתם על תיקון לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב – 1992 בהן נקבע כי ניתן לתת היתר לבניית מרפסות בשטח של 12-14 מ"ר ללא צורך בזכויות בנייה. על פי התיקון החדש במידה ואושרה תכנית בסמכות הועדה המקומית לאחר 1.1.2010 עדין ניתן יהיה לתת היתר לבניית מרפסות בשטח של 12-14 מ"ר ללא צורך בזכויות בניה נוספות גם אם המרפסת מקורה בגובה קומה אחת. כלומר ניתן יהיה להוסיף מרפסות בכל הקומות ללא צורך בזכויות בנייה נוספות.

בהתאם לתקנות שהיו בתוקף עד שנת 2008 ניתן היה לתת היתר לבניית מרפסות בשטח של 12 מ"ר או 10% משטח הדירה (הנמוך מביניהם) ללא צורך בזכויות בנייה כאשר קירוי המרפסת נמצא בגובה של שתי קומות או יותר מעל רצפתה. מה שהוביל לבניית מרפסות לסירוגין.

בתיקון לתקנות שנערך בשנת 2008 נקבע כי היתר לבניה לפי תכנית שהופקדה לפני 1.1.2010 יכול לכלול הקמת מרפסות בשטח של 12-14 מ"ר ללא צורך בזכויות בניה נוספות גם אם המרפסת מקורה בגובה קומה אחת.
בתוכניות חדשות, שאושרו לאחר ינואר 2010 על הועדה המחוזית לתכנון ובנייה לקבוע מה יהיה שטח המרפסות בכל דירה.

בהתאם לתקנות תכנון ובניה – ניתן כיום להוסיף למבנים קיימים מרפסות חופפות מקורות וכמו כן (גזוזטראות) מבלי שהשטח הנוסף יכלל כשטח עיקרי – מרפסת זו תחושב לפי שטח שרות. (על שטח שרות חלה כמחצית הארנונה אשר חלה על שאר חלקי הדירה.)
ביצוע תוספת המרפסות אורך חודשים בודדים בלבד. במקרים רבים העבודה מתבצעת באמצעות פיגומים חיצוניים ולמעט רעש בשעות הפעילות הביצוע אינו מורגש כלל. בסוף הקמת המרפסת מתבצעות עבודות יצירת הפתחים למרפסות החדשות – הדבר אורך כיום עבודה אחד.

ביצוע תוספת מרפסות במבנים רבי קומות בישראל הינו פעולה המניבה הנאה עתידית ברורה, השקעה רווחית ומהירה יחסית והנפת איכות החיים הבסיסית של דיירי המבנה.
 
אנו נלווה אותך פועל החל מקבלת ההזמנה ע"י ועדי בתים או בעלי מבנים, דרך תכנון מוקדם, הכולל עיבוד רעיונות ארכיטקטוניים והנדסיים – ועד פיקוח ואבטחת איכות הבניה.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן