חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

הנחיות מרחביות כלל עירוניות ומדיניות העיצוב של עיריית תל אביב בעניין פרגולות ועבודה פטורה מהיתר- חשוב לדעת לפני שאתה בונה

מצללה (פרגולה) במרפסת ובגג
הבהרה: מצללה בחצר – ראו הנחיות מרחביות פרק פיתוח המגרש. 37.3 הנחיה מרחבית מיקום ובליטות א. מצללה במרפסת גג: 1 (תמוקם בצמוד לחדר יציאה לגג, בצמוד לדירות על הגג או בצמוד למבנה מדרגות ופירי מעלית. 2 (באזורים שבהם יש תוכנית הכוללת הוראות בקשר למצללה, יישמרו מרווחים על פי הוראות התוכנית. בכל מקרה אחר יישמר מרווח של 2.1 מ' לפחות בין מעקה הגג בחזית הקדמית לבין המצללה. ב. מצללה במרפסת שאינה בגג: 1 (תותר במרפסת עליונה שאינה מקורה בלבד. 2 (יכולה לבלוט עד %40 אל תוך המרווח שבין קו הבניין לגבול המגרש, ובכל מקרה לא תחרוג מקו מעקה המרפסת. 38.3 הנחיה מרחבית עיצוב א. כל המצללות בבניין יהיו אחידות בעיצובן מבחינת: צורה, הבלטה, חומרי גמר, פרטים וגוונים. ב. המצללות תשתלבנה בבניין בהיבט העיצובי. ג. משטח ההצללה יהיה אופקי. ד. המפלס העליון של המצללה לא יעלה על מפלס הרצפה של הקומה שמעליו, למעט במקרים שבהם המצללה נבנית בקומת גג חלקית. ה. תוספת של מצללה המבוקשת בבניין שבו כבר קיימות מצללות בהיתר, תתוכנן בהתאם למצללות הקיימות. 39.3 הנחיה מרחבית חומרי גמר א. מצללות שעבורן נדרש לקבל היתר ייבנו מבטון, ממתכת או מעץ, למעט אם נקבע אחרת בתכנית. ב. מצללות הפטורות מהיתר ייבנו מעץ או ממתכת בלבד. חלקי הפרגולה יהיו צבועים בגוון של חיפוי המבנה, או בגוון של פרטי המסגרות במבנה או בגוון לבן. חלקי עץ יותרו להיות בגוון טבעי. סוכך מתקפל (מרקיזה) הערה: סוכך מתקפל בבניין עם חזית מסחרית – ראו הוראות לחזית מסחרית בפרק 2 לעיל. 40.3 הנחיה מרחבית כל הסוככים המתקפלים בבניין יהיו אחידים בעיצובם מבחינת: צורה, הבלטה, חומרי גמר, פרטים וגוונים. 41.3 הנחיה מרחבית בבניין הבנוי בקו בניין קדמי אפס לא יאושר סוכך מתקפל לדירה בקומת קרקע בחזית הפונה לרחוב. 42.3 הנחיה מרחבית סוכך מתקפל על הגג יהיה במרחק של 2.1 מ' לפחות ממעקה הגג. 43.3 הנחיה מרחבית הסוכך המתקפל לא יסתיר אלמנטים אדריכליים ורכיבי בניין. 44.3 הנחיה מרחבית לא יאושרו סוככים מתקפלים מעוגלים או קמורים. 45.3 הנחיה מרחבית מסגרת הסוכך המתקפל תהיה עשויה מחומרים תקניים, עמידים ובלתי דליקים, ותותקן בבטיחות על הקיר. 46.3 הנחיה מרחבית הסוכך המתקפל יהיה בגווני לבן בלבד.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן