חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

כיצד לחדש היתר בנייה לנכס שנהרס או נפגע משמעותית-היתר בנייה בהליך מזורז!

איך להוציא היתר בנייה בהליך מזורז?

לפני כמה חודשים התבשרנו לשמוע כי חנות איקאה, נמחקה מעל פני האדמה באירוע שריפה מצער אשר לא הותיר כל זכר לחנות. להבדיל ממקרה השריפה הזה, אשר עם כל הצער הסתיים באובדן לרכוש בלבד, התפרסמה באחרונה ידיעה לפיה קשישה מחדרה קיפחה את חייה כתוצאה מקריסת ביתה בפיצוץ שאירע בעקבות דליפת גז. לאור מקרים אלה, רואים אנו לנכון להביא לידיעת הציבור הרחב את עובדת קיומו של סעיף 20א(ה) לתקנות התכנון והבנייה, אותו ייעד המחוקק בדיוק למקרים מצערים כאלה, וזו לשונו:

"גרמו שריפה, הרס או אירוע אחר נזק לבניין, והבניין ניתן לשיקום בהתאם להיתר שעל פיו הוקם, תחדש הוועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר, אם אין מניעה תכנונית לכך, ובלבד שתנאי ההיתר אינם סותרים את החוק או תקנות לפיו, לרבות הוראותיה של תוכנית החלה על המקום".

על אף שרבים מתקשים מעט בהרכבת מוצריה, עושה חברת איקאה כל שביכולתה לסייע בהרכבה זו בדרך המהירה ביותר, וכך גם השתדל המחוקק לעשות בכל הנוגע לנכסים שניזוקו כתוצאה משריפה, הרס או אירוע אחר.

במסגרת הוראת סעיף זה, תוך רצון לסייע בידי בעלי הנכסים שנהרסו לשקמם במהירות האפשרית, נקבע כי כאשר נגרם נזק לבניין, והבניין ניתן לשיקום בהתאם להיתר שעל פיו הוקם – תחדש הוועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר, אם אין מניעה תכנונית לכך.
חשוב להדגיש כי במקרים האמורים בתקנה נשלל שיקול הדעת של הוועדה המקומית, והיא מחויבת לחדש את ההיתר שהיה לנכס,לרבות הקלות אשר אושרו במסגרתו. ההיגיון בכך מובן, שכן שיקול הדעת התכנוני כבר הופעל, ואין צורך להפעילו שוב.

למרות הרצון לסייע בשיקום הנכס, קיימת מגבלה לפיה אין אפשרות לחדש את ההיתר אם הוא סותר את החוק, התקנות או התב"ע.
למעשה, על דרך פרוצדורה מקוצרת ופשוטה זו,"נחסכת" מבעל ההיתר שנכסו ניזוק הביורוקרטיה הכרוכה בהוצאת היתר בנייה ובכלל זה הרישוי, הדיונים בוועדה המקומית והחשוב ביותר – ההתמודדות עם התנגדויות לבקשה, שמהוות בימינו מנת חלקו של כל מבקש שימוש חורג או הקלה קטנה כגדולה.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן