חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

שאלות ותשובות בנושא רישוי הבניה-שאל את המומחה

 • מהו תוקף תיק המידע?
  תוקף תיק מידע שנתיים מיום שנשלח למבקש.
 • האם יש צורך בתיק מידע חדש אם בבקשה להיתר מבוקש שינוי מהותי כגון שינוי שימוש / תוספת שטח?
  כעקרון אין הכרח לזהות מלאה בין הבקשה להיתר לבין הבקשה למידע, יחד עם זאת במקרה בו מדובר בשינוי מהותי הוועדה רשאית לדרוש תיק מידע חדש.
 • האם ניתן להפיק תיק מידע אחד לבית דו-משפחתי על חלקה אחת כאשר מדובר באותו עורך בקשה?
  כן.
 • מהם מבנים חודרי קרקע?
  כל מבנה או עבודה הכוללים בניה, יסודות או חפירה בתת הקרקע.
 • מה ההבדל בין מידע תכנוני למידע להיתר?
  מידע תכנוני לפי סעיף 119(א) לחוק התכנון והבנייה – חובת מסירת מידע (תיקון מס' 26) תשמ"ח 1988, מידע שמפורסם באתרי ועדות.
  בקשה למידע להיתר עפ"י סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה ותקנה חלק ב' סימן א', מהווה שלב בתהליכי הרישוי.
  מידע להיתר, שונה בתוכנו ומהותו מהמידע תכנוני שבסעיף 119(א).
 • האם ניתן לעשות שימוש נוסף באותו תיק מידע?
  כן, ניתן להשתמש בו כל עוד תיק המידע בתוקף.
 • באלו תנאים ניתן לבקש פטור ממפת מדידה?
  בהתאם לתקנה 13א בתקנות רישוי הבניה 2016.
 • כאשר ניתן פטור במידע ממפת מדידה, האם נדרש לבקש פטור נוסף למפת מדידה בבקשה להיתר?
  לא, פטור ממפת מדידה שניתן למידע להיתר תקף גם לבקשה להיתר.
 • מהו תוקף מפת מדידה?
  תוקף מפת מדידה – שנה.
 • תכנית ראשית פתח הכל סגור הכל הוועדה לא מסכימה לקלוט תוכנית שאינה בקובץ אחד, מה לעשות?
  אין לוועדה סמכות לסרב לקלוט תכנית ראשית המפוצלת למספר קבצים. יש למספר את הקבצים כך שבוועדה יוכלו לשייך את הקבצים למספר הבקשה להיתר.
 • מהן ההנחיות לגבי הכנת התכנית הראשית?
  בהתאם לפרק ה'תוספת' המופיע בסוף תקנות רישוי הבניה 2016.
 • מהם הדגשים להכנת התכנית הראשית לצורך השוואת גרסאות?
  לצורך השוואת גרסאות, יש לדאוג לכך שמיקום הגיליון וגודלו יהיה זהה בכל הגשה חוזרת של הבקשה. לפיכך, מומלץ להשאיר מקום ריק בסוף הגיליון, ובמידת הצורך להוסיף שרטוטים במקום זה, מבלי לערוך מחדש את הגיליון.

  אין לשנות את מיקום התכניות והחתכים כפי שהוזנו בהגשה הראשונית.
 • החלטת ועדה פתח הכל סגור הכלהאם ניתן לדרוש לצרף מינוי אחראי לביקורת כתנאי לקליטת בקשה להיתר בניה?
  לא, אין לחייב מינוי אחראי ביקורת כתנאי להיתר או לקליטה. כמו כן, אין לחייב את עורך הבקשה למלא את תפקיד אחראי ביקורת.
 • האם ניתן לא לשבץ לדיון בקשה להיתר בגלל שאין דו"ח פיקוח?
  לא, יש לפעול בהתאם לתקנה 44 – תקנות רישוי הבנייה 2016.
 • בקשה במסלול הקלה נמצאת בשלב תיקונים שלאחר החלטת ועדה. אם הוועדה לא מגיבה – מה קורה לבקשה?
  בחוסר מענה הבקשה חוזרת לעורך הבקשה שיכול להגיש בקשה זו מחדש, על ידי לחיצה על כפתור "הגשת הבקשה מחדש".
 • בקרת תכן פתח הכל סגור הכל כמה זמן יש להגשת בקרת תכן?
  ניתן להגיש כל עוד החלטת הועדה בתוקף, שנתיים עפ"י התקנות.
 • האם אישור היחידה הסביבתית לנספחים שהם מבקשים במידע [לדוגמא: אוורור מרתפים, אקוסטיקה] הוא תנאי להגשת בקשה או לתכן?
  היחידה הסביבתית מהווה גורם פנימי ברשות המקומית ואינה גורם מאשר. לפיכך אין לדרוש את אישורה בשום שלב. במידת הצורך יש להגיש את הנספחים שנדרשו בתיק המידע לוועדה המקומית לבקרה מרחבית/תכן והיחידה הסביבתית תערוך את הבדיקה כחלק מבקרת הוועדה המקומית.
 • אגרות ותשלומים פתח הכל סגור הכל בקשה שהופק לה היתר בטעות ללא ביצוע תשלום אגרות, האם ניתן לגבות גם לאחר הפקת היתר?
  ניתן לגבות אגרות גם לאחר הפקת ההיתר.
 • מה יקרה אם לא מזינים תשלומים ואגרות במערכת רישוי זמין?
  הבקשה תעבור שלב להפקת היתר.
 • מהו תוקף אגרת המידע?
  90 ימים ממועד תשלום האגרה
 • חתימות פתח הכל סגור הכל האם על התכנית הראשית המוגשת לוועדה צריכות להופיע כל החתימות: מבקשים, עורך בקשה, מתכנן שלד ובעל זכות בנכס?
  חתימות אינן צריכות להופיע על גבי התכנית הראשית. חתימת עורך הבקשה אינה נדרשת כלל וחתימות בעלי עניין אחרים (כגון מבקשים ועורכי משנה) מוגשות על גבי תצהירים המוזנים במערכת רישוי זמין.
 • כיצד ניתן לחתום דיגטאלית ומה המשמעות המשפטית של חתימה זו?
  למידע בנושא חתימות דיגיטליות ברשות התקשוב הממשלתי
  להסבר על החתימה באתר משרד המשפטים
 • בעלי תפקידים פתח הכל סגור הכל האם מהנדס הרשום במדור ניהול בניה יכול להגיש בקשת מידע להיתר?
  בכל שאלה לגבי ייחוד פעולות יש לפנות לרשם המהנדסים והאדריכלים במשרד העבודה.
 • האם ניתן להחליף מהנדס שלד במערכת רישוי זמין בשלב בקרת התכן?
  ניתן להחליף פרטים בבקשה להיתר (כולל מהנדס שלד) כל עוד לא הושלם שלב התכן.
 • האם ניתן לשנות שמות עורכי בקשה באמצע תהליך הרישוי?
  בהתאם לתקנה 112 בתקנות רישוי הבניה 2016 ניתן להחליף את עורך הבקשה. יחד עם זאת מערכת רישוי זמין עדיין לא תומכת באפשרות זו ולכן נדרש לפתוח בקשה חדשה עם פרטי עורך הבקשה החדשים.
 • מה ההבדל בין עורך ראשי לעורך משנה?
  עורך ראשי הוא עורך הבקשה.
  עורכי משנה הם יועצים בתחומים שונים כגון: אינסטלציה, חשמל ועוד, כל אחד בתחום אחריותו והתיאום בינהם.
 • שלב ההיתר פתח הכל סגור הכל האם מותר לדרוש הגשת תצהירים ונספחים כתנאי להגשת בקשה להיתר, והאם מותר לדרוש גם את אישורם כתנאי לקליטה?
  מותר לדרוש תצהירים ומסמכים כתנאי לקליטה. לא ניתן להתנות את הקליטה בביצוע בקרה ואישור תכנוני (תכן/ מרחבי).
 • בקשה להיתר שנדחתה על ידי הוועדה בגלל מסלול לא מתאים, האם ניתן בבקשה החדשה להישאר עם אותו מספר בקשה ברישוי זמין?
  לא, בשינוי מסלול ההיתר יש לפתוח בקשה חדשה, והבקשה תקבל מספר חדש.
 • האם ניתן לסגור בקשה ברישוי מקוצר?
  כן. במערכת קיימים 5 ימים נוספים לאחר 5 הימים להפקת היתר, שבהם יש אפשרות לוועדה לסגור את הבקשה. רק אם הוועדה לא פועלת לסגירת הבקשה ב-5 הימים הנוספים האלה, יופק היתר אוטומטי.
 • מה קורה בכל אחד מהמסלולים אם לא מספיקים לבדוק תנאים מוקדמים?
  בכל מסלולי הרישוי, בחוסר מענה לתנאים מוקדמים (בבקשה למידע ובבקשה להיתר), יראו את הבקשה כאילו נקלטה.
  רק בחוסר מענה בתנאים מוקדמים להפקת נוסח פרסום, הבקשה תחזור לעורך הבקשה שיכול להגיש שוב לשלב זה.

  למצגת שלבי רישוי
 • עורך הבקשה מעוניין להגישה בשנית עם שינויים קלים – האם עורך הבקשה חייב לפתוח בקשה חדשה לגמרי עם מספר חדש במערכת רישוי זמין, או שיש דרך אחרת?
  יש כפתור "לחץ להגשת הבקשה מחדש" למצבים כאלה, שבהם מסמכי הבקשה נטענים מחדש, מבלי שעורך הבקשה צריך לטרוח שוב. הבקשה תקבל את אותו מספר בקשה קודם בצירוף מספר מהדורה חדש.
 • תוקף היתר פתח הכל סגור הכלבמצב בו תוקף ההיתר הסתיים בזמן הבנייה, האם צריך חידוש תוקף?
  כן, צריך חידוש היתר.
 • מבוקש חידוש היתר / הארכת תוקף, כיצד מתבצע התהליך מול הוועדה ברישוי זמין?
  חידוש או הארכת תוקף היתר יבוצע בהתאם לתקנה 60 בתקנות רישוי הבניה 2016.
 • נושאים טכניים פתח הכל סגור הכללמי פונים כדי לקבל תוספת ימי עבודה בוועדה בשל תקלה?
  יש לפנות למרכז התמיכה, בהתאם למקרה הנושא יטופל מול אגף רגולציה
 • למי פונים על מנת לפתוח הרשאות חדשות במערכת רישוי זמין?
  יש לפעול בהתאם למתואר במדריך.
 • האם יש אפשרות להתחקות במערכת רישוי זמין מי ניתב למי את הבקשה ובאיזה שלב?
  לא.
 • באילו שלבים עורכי הבקשה מקבלים מיילים?
  – בעת מעבר משלב לשלב בבקשה (לדוגמה: משלב תנאים מוקדמים לשלב הזנת מידע תכנוני)
  – דחיית בקשה
  – אישור שלב בבקשה
  – קבלת תיק מידע
 • מה גודל הקבצים שניתן להעלות למערכת בשלב צירוף מסמכים?
  ניתן להעלות קבצים עד 5MB. ובנוסף:
  – תכנית ראשית בבקשה להיתר כל קובץ עד 40MB.
  – בשלב בקרת תכן כל קובץ עד 40MB.
  – צרופות של מפת המדידה בבקשה להיתר ומידע כל קובץ עד MB10.
 • כיצד ניתן להקטין גודל קובץ DWF?
  ניתן להקטין את קובץ ה-DWF או לשמור אותו בתוך ZIP. גודל הקובץ צריך להיות עד עד 40MB.
 • כיצד ניתן להכיר את המסכים השונים של מסלולי הרישוי?
  מצגות מסלולי רישוי מציגות את שלבי התהליכים השונים במערכת, כולל צילומי מסך משולחנות העבודה של רשות הרישוי ושל עורך בקשה.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן