חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

התרי בנייה ביהוד נווה מונסון

קלינגר מלווה את HP , אינדיגו ופרויקטיים רבים אחרים ביהוד נווה מונסון.

מדור רישוי ובניה

מדור מטפל במתן מידע תכנוני למתכננים לצורך הגשת בקשות להיתר בנייה, תכניות מפורטות, ותשרטי חלוקה.
המדור מטפל בעיקר בכל הבקשות להיתרי בנייה, כולל קליטת הבקשה, בדיקת הבקשה בהתאם לזכויות הבנייה שחלות על המגרש, וכן מעקב אחר מילוי התנאים שנקבעים בוועדה.
המדור מטפל בכל התהליך עד לאישור התכנית עד להוצאת ההיתר.
המחלקה מנווטת את הבקשות לועדות המתאימות ובהליכים המתאימים הקבועים בחוק, כולל הקלות ושימושים חורגים.

המדור בודק תכניות בנין עיר ,הן בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובניה יהוד מונוסון והן בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובניה.
כמו כן מטפל המדור בתכניות בינוי ותשריטים לאיחוד וחלוקה ,תכניות לצורכי רישום.

המדור מטפל בענייני היטלי השבחה ,כולל הוצאות שומות.

תחומי פעילות המדור

  • מסירת מידע תכנוני למתכננים,שמאים,ולאזרחים בכתב (דף מידע) וכן בעל פה
  • בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה
  • בדיקת תכניות בנין עיר ולווי התכנית עד לאישורה
  • בדיקה ואישור תשרטי חלוקה לצורכי רישום
  • בדיקה ואישור של תשריטים בין היתר מפות מצביות
  • הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי)
  • הכנת שומות להיטל השבחה
  • מתן אישורים לטאבו
  • הפקת אגרות והיטלים
  • תאום בנושא תכנון עיר בין יזמים

שקיפות

פרטי הבקשה מוקלדים במחשב, ומתקיים מעקב ממוחשב אחר כל תחנה בהליך הוצאת ההיתר, כולל הערות מקצועיות של גורמים בעירייה, החלטות ועדה ניתן להתעדכן על מצב הבקשה באתר זה.

מדריך טלפונים ומועדי קבלת קהל

לשכת מהנדסת העיר

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
מוניקה זר ציוןמנהלת האגף ומהנדסת העיר03-5391221בתיאום מראש
אתי כהןמזכירת האגף03-5391221 


לשכת מהנדסת העיר

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
חנה נגרמזכירת הועדה, אחראית על תחום רישוי בניה03-5391269א' ד' 21:00-08:30
ב' 18:30-16:00
בתיאום מראש
ציפי אבנראחראית מידע תכנוני03-5391282א' ד' 21:00-08:30
ב' 18:30-16:00
בתיאום מראש


מערכות מידע גיאוגרפי

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
תמר נגראחראית על תחום SIG ותכנון ארוך טווח03-5391251בתיאום מראש


פיקוח על הבנייה

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
עודד צברימפקח בניה03-5391277א' ד' 21:00-08:30
ב' 18:30-16:00
נפתלי קלייןמפקח בניה03-5391241א' ד' 21:00-08:30
ב' 18:30-16:00


תחבורה

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
חבצלת שפירמנהלת מדור תחבורה03-5391281בתיאום מראש


הנדסה

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
אסתר תריףאחראית על תחום בינוי ופיתוח שטחי ציבור03-5391213בתיאום מראש


מים וביוב

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
ודים קושנירמנהל מחלקת מים ביוב וניקוז03-5391210בתיאום מראש


רישוי עסקים ותרבות הדיור

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
שוש ברוךמנהלת מחלקת רישוי עסקים03-5391206
052-2548082
בתיאום מראש
מיכל כהןרכזת בתים משותפים03-5391293בתיאום מראש


נכסים

שםתאור תפקידטלפוןקבלת קהל
דורית בן יעקבאחראית על נכסים וביטוחים03-5391289בתיאום מראש


חנה נגר: 03-5391269
ציפי אבנר: 03-5391282

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן