חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

חזון הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) מול עברייני הבניה

 • יעוד היחידה
 • להיות זרוע של הממשלה למאבק בעבירות התכנון והבנייה במדינת ישראל.
 • החזון
 1. להוביל את המאבק בעבירות התכנון והבניה במדינת ישראל
 2. לשנות את הנורמה הציבורית "מבניה ותכנון לתכנון ובניה"
 3. לשנות את המציאות הפיסית במרחב
 4. להיות יחידה נחשקת שעובדיה גאים ומחויבים


יעדים רב שנתיים

 1. בלימת הבניה החדשה בשטחים הפתוחים ואלו המיועדים לפיתוח
 2. השבת המצב לקדמותו בשטחים חיוניים
 3. הגברת אמון ומעורבות הציבור באכיפה
 4. שליטה במרחב ובתמונת המצב הפיסית של עבירות הבניה הכלל ארצית
 5. בניה חיזוק והפעלה של מנגנוני אכיפה אפקטיביים בוועדות המקומיות וברשויות האוכפות


יעדים לשנת 2019.

1. בלימת הבניה החדשה בשטחים הפתוחים ובשטחים המיועדים לפיתוח

 • מיצוי האיתורים מצילומי האויר
 • הפחתה משמעותית של התחלות הבניה במרחבי המניעה
 • הרתעת המעגל השני מחוללי העבירה – קבלנים , בעלי הכלים, מהנדסים


2. השבת המצב לקדמותו ושיפור משמעותי של הביצוע בדגש על מרחבי מניעה והשבה

 • חקירה אפקטיבית מוכוונת ביצוע
 • שיפור משמעותי של הביצוע


3. 
הגברת אמון ומעורבות הציבור באכיפה

 • טיפול אפקטיבי בתלונות ובפניות
 • הסברה על משמעות האכיפה
 • הפצת מידע על פעילות הרשויות


4. שליטה במרחב ובתמונת המצב הפיסית של עבירות הבניה

 • שליטה מלאה של כל בעל תפקיד
 • שיקוף מלא במערכת הממוחשבת


5. בניה חיזוק והפעלה של מנגנוני אכיפה אפקטיביים בוועדות

 • הטמעת הנחיות מנהל היחידה הארצית בכלל הוועדות
 • שיפור משמעותי בוועדות שבמיקוד
 • בניית מערך ביקורת וביצוע ביקורות
 • העצמת מנהל הפיקוח
 • החלטת הממשלה מספר 1559 מיום 19.6.2016 הנחתה לאמץ את המלצות דוח קמיניץ, ולבצע תיקוני החקיקה לשם יישום המלצות הדוח. ביום 25.04.2017 אושר תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה.
 • בין התאריכים 19-21במאי 2019 פעלה היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה באגן נחל שורק, להפסקת שימושים מסחריים שאינם חוקיים בשטחים פתוחים ובקרקע חקלאית מוכרזת על מנת שניתן יהיה להגשים את תכליות התכנון ולהרתיע מפני ביצוע עבירות בעתיד.


במבצע לקחו חלק, מלבד כלל אנשי היחידה, שותפינו ממתפ"א, רמ"י, הסיירת הירוקה, הפרקליטות ומפקחי הועדות המקומיות/מרחביות.

בזכות מקצועיות האנשים, מסירותם ושיתוף הפעולה בין כלל הגורמים, המבצע הוכתר בהצלחה רבה!

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן