חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

פטור למוסד מיוחד ועמותה

אולי גם העסק שלך בעצם "מוסד מיוחד" שזכאי לפטור מארנונה?

פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), מציינת מספר סוגי מוסדות אשר המדינה מאמינה כי עליהם לקבל פטור מלא או חלקי מתשלום חיוב הארנונה.

ככלל, המוסדות המצוינים באותה פקודה פועלים לרווחת הציבור, לדוגמא:
אגודות או מוסדות שמטרתם להגיש עזרה רפואית, מפעלים מוגנים אשר נועדו לשמש כמרכזי עבודה שיקומיים לבעלי נכות פיזית ונפשית, מעונות לטיפול בקשישים ובנוער בסיכון, מקלט לנשים מוכות, מבנים המוחזקים ע"י צער בעלי חיים, מבנים המוחזקים על ידי תנועות נוער וכיוצא באלו.

במהלך השנים מתעדכנת רשימת המוסדות הפטורים ומידי פעם נוספים מוסדות וקריטריונים חדשים שבגינם ניתן לקבל פטור מלא מתשלום ארנונה.

למרות זאת, ישנן רשויות מקומיות שעדין מחייבות מוסדות מסוגים אלה באופן מלא וזאת לעיתים מהסיבה הפשוטה כי אותם מוסדות אינם מודעים כלל לעובדה כי גם הם עומדים בכל הקריטריונים החדשים הקיימים בחוק וגם להם קיימת זכות לקבל פטור מלא או לפחות חלקי מתשלום ארנונה.

יודגש, כי על מנת להנות מפטור יש לבחון שתי נקודות עיקריות:

א. יש צורך לבדוק מה הקריטריונים העדכניים ביותר לקבלת פטור עפ"י החוק – כאמור קריטריונים אלה משתנים ומתעדכנים באופן שוטף.

ב. יש צורך לבדוק האם אותו "מוסד" אכן עומד בקריטריונים, וזאת על בסיס ניתוח והבנה מעמיקה של פעילותו.
חשוב לשים לב, כי ההיבט העקרוני המצריך בדיקה הוא מהי הפעילות במתבצעת בפועל באותו מוסד ולאו דווקא ההגדרה הקיימת בשמו של המוסד.כמובן שדבר זה נתון לפרשנויות יצירתיות ומאפשר לעיתים להשיג הפחתה משמעותית בארנונה גם ל"מוסד" שלכאורה לא היה נראה כי עומד בהוראות החוק…

כך למשל, חברתנו טיפלה לאחרונה באגודה הפועלת לעזרה לקשישים באשדוד שחוייבה במשך שנים בארנונה שלא בצדק.
עירית אשדוד קיבלה את טענותינו והאגודה זכתה בפטור מלא מארנונה ובהחזר רטרואקטיבי בסך – 100,000 ₪.

בעל/ת עסק,
בחינה מקיפה מקצועית של השימוש שנעשה בנכס בפועל ושל מאפייני הגוף שמשתמש בו יכולים לחסוך כסף רב – להפחית את התשלומים השוטפים באופן משמעותי ביותר ואף לזכות בהשבה של סכומי ארנונה ששולמו ביתר בעבר.

על מנת להפסיק לשלם ארנונה מיותרת, הנכם מוזמנים לפנות לחברתנו, לשם בחינת החיובים המוטלים על נכסיכם.
יחדיו נוכל להגיע למסקנה אופרטיבית באשר לטיפול הרצוי.


לתשומת ליבכם,

הזמן להגשת ערעור מוגבל – חיוב שלא יוגש עליו ערעור במועד עלול להפוך לחלוט וסופי –
פנו אלינו בהקדם 03-6990132.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן