חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

צו הריסה- כיצד מבטלים?

למי שהוצא נגדו צו הריסה מנהלי יכול לפנות לבית משפט ולבקש למנוע את צו ההריסה.

ביהודה ושומרון כל בנייה צריכה אישור של צה"ל ושר הביטחון. כל מבנה ללא אישור שלהם מועמד להריסה. לטענת המתנחלים אי מתן האישורים נובעים מסיבות פוליטיות. על הריסות אלה יש פעמים רבות עימותים בין משטרת ישראל והמתנחלים. בהריסת המבנים בעמונה עימותים אלה יצאו מכלל שליטה.

ביטול צו ההריסה
על פי חוק תכנון ובנייה, בית המשפט יורה על ביטול צו הריסה רק במידה שהשתכנע כי השימוש שנעשה במקרקעין, או העבודות שנעשו עליו, אכן בוצעו כדין. לחילופין, בית המשפט צריך להשתכנע כי הדרישות למתן הצו לא התקיימו או שנפל איזה פגם חמור בצו עצמו שבגינו יש לבטלו, נציין כי לפי החוק אם ניתן ביטול צו הריסה ובית המשפט קבע שמלכתחילה לא היה מקום להוציאו, הרי שמי שנגרם לו נזק בצו זה יכול בהחלט להיות זכאי לפיצויים. מאידך, אם הבעיה היחידה הייתה גם בהסמכה או במינוי של הגורם שהוציא את הצו, הרי שידו של בית המשפט תהיה קפוצה בקביעת פיצויים.

עיכוב של צו ההריסה

בקשה לביטול צו הריסה מנהלי או בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה צריך להגיש לכל המאוחר בתוך שלושה ימים מיום שבו נודע לכם על הוצאת הצו. יש להדגיש כי הצו אינו חייב רק להימסר כדין כמו בכל הליך אזרחי, אלא במקרה זה ניתן להסתפק בהדבקתו על דלת או קיר חיצוני במקום בולט לעין. לאחר מכן, מרגע שהגשתם את הבקשה יש לדון בעיכוב או בביטול בתוך שבעה ימים, כאשר בית המשפט יכול לקבל בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה ולהורות על עיכוב למשך חמישה עשר ימים או לתקופה ארוכה יותר אם אתם ו/או עורך הדין המייצג אתכם תהיו נוכחים בדיון. יחד עם זאת, עצם ההוראה על עיכוב העבודות אינה מבטלת בפני עצמה צו הריסה מנהלי.

תנאים לקבלת ביטול של צו ההריסה

בקשה לביטול צו הריסה מנהלי יכולה להיות נתמכת במספר עילות. כך לדוגמא, לעיתים מוציאים צו הריסה לגמרי בטעות לגבי עבודות שכלל אינן נדרשות בהיתר (כגון שיפוצים של בתים שאינם כוללים שינויים במבנה שלהם) ולעיתים מוצא צו הריסה כאשר הבנייה נעשתה באופן חוקי לגמרי. בנוסף, הבקשה יכולה להסתמך על כך שלמעשה הבנייה כבר הסתיימה ומזה יותר מחודשיים שהיא מוגמרת לחלוטין או לחילופין שהמבנה מאוכלס למעלה מחודש. לכך מצטרפות עילות שהן מנהליות מעיקרן, המצביעות למשל על פגמים או התנהלות בלתי תקינה (כגון אכיפה בררנית) או שאינה עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי של הגורם שהוציא את הצו. יחד עם זאת יש להדגיש, כי טענות אלו יתקבלו בבית המשפט ויחזקו את הבקשה רק אם ישנן טענות מהותיות ומוצדקות לגבי הבנייה עצמה.

צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי הינו אמצעי מהיר להפעלת סמכות הריסת מבנה ללא היתרי בנייה, מרגע קבלת צו הריסה מנהלי הועדה יכולה להוציא לפועל את הריסת המבנה תוך 24 שעות ולא יאוחר מ30 יום, לכן ברגע קבלת הצו על בעל הנכס להגיש ערעור לבית המשפט לעיניינים מקומיים שבו בית המשפט ידון במקרה, בית המשפט מוגבל מאוד במקרה זה מכיוון שהמחוקק הגביל את סמכותו של בית המשפט בהליכים אלו וכי יש להיעווץ עם עורך דין מנוסה בתחום כדיי להפחית את הסיכוי שהבקשה תדחה.

צו הריסה שיפוטי

צו הריסה שיפוטי הינו הליך פלילי שבמסגרתו בעל הנכס נשפט בבית משפט השלום, ועדת התכנון המקומית מאלצת את בעל הנכס להרוס את המבנה ולשאת בעלויות ההריסה בין אם הרס בעצמו או בין אם ההריסה בוצעה על ידי הרשויות.
מועד ההריסה נקבע על ידי בית המשפט וכי צו זה מאפשר לבעל הנכס לנסות ולהכשיר את הבנייה בתקופת הדיונים ( אם קיימת אפשרות ) ואף לדחות את מועד ההריסה.

חשוב לדעת כי בית המשפט רשאי לקבוע תקופת מאסר על הנאשם לאחר ההרשעה.

עיכוב ביצוע צו הריסה בתי המשפט יכולים להחליט על עיכוב ביצוע צו הריסה אך נמנעים מכך כדיי לא לגרור תיקים לתקופת זמן בלתי ידועה, לעיתים ישנם מקרים שבהם לבעל הנכס קיימים מסמכי היתרי בנייה רשמיים מהועדה לתכנון ובניה המקומית, אם כך הדבר אז סיכויי ביצוע הצו נמוכים מאוד עד אפסיים.

כדיי להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה על בעל הנכס לפעול מיידית מול הרשויות.

ביטול צו הריסה אין להשלים עם רוע הגזירה בקבלת הצו מכיוון שניתן בהחלט לבטל צו הריסה כאשר מקבלים ייצוג משפטי על ידי עורך דין מנוסה בתחום.

כדיי להוציא צו הריסה על הרשויות המקומיות להמציא מסמך המנמק את בקשת הצו, מסמך זה יכתב על ידי מהנדס מטעמם וכי הוא יהיה חייב להציג הוכחות על בנייה לא חוקית , הצעד הראשון מנגד יהיה להגיש בקשה לביטול הצו או לדחיית הריסת המבנה כאשר מתקיים אחד מהסעיפים הבאים:

  • תוכנית הבניה הינה חוקית בניגוד להחלטת המהנדס
  • העבודה פטורה מהיתר
  • מדובר בשיפוץ ולא בניה חדשה
  • הוכחה שהצו לא בוצע בכדיי למנוע עבודה מוגמרת
  • מידע שגוי במסמך הצו, אשר מבטל את תוקפו


ככל שיותר ממהרים להתנגד כך סיכויי ההצלחה לביטול צו ההריסה עולה , וכן במקרה זה לא רק דרוש עורך דין טוב אלא מומחה בתכנון ובניה בד"כ מהנדס ו/או יועץ מונציפלי שידע לנהל מהלך שכזה ויבסס את הממצאים בחוות דעת מומח, כזה שבקיא בפרטים הקטנים עד היסוד וידע לפני הגשת התביעה את אחוזי ההצלחה.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן