חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

רישוי עסקים ביהוד נווה מונסון

קלינגר רישוי עסקים מלווה את HP ועסקים רבים אחרים ביהוד נווה מונוסון.

לעזרתכם פרטיים ממחלקת רישוי עסקים ושלטים:

רחוב מרבד הקסמים 6 יהוד
טלפון: 5391206
פקס: 5360010

סגל המדור
מנהלת המחלקה – שוש ברוך

רישוי עסקים

ביהוד מונוסון כ- 1100 עסקים מתוכם כ- 830 עסקים טעוני רישוי מח' רישוי עסקים . מחלקת רישוי עסקים מטפלת בהוצאת רישיונות לעסקים טעוני הרישוי עפ"י צו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995 וחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.

הליכים לקבלת רישיון עסק
בעל עסק המגיע למחלקה מקבל מידע מוקדם לפי הצורך וסוג העסק המבוקש. לאחר מכן מקלידים במחשב את הנתונים הרלבנטיים ומפיקים טופס בקשה למבקש, לגורמים המטפלים ולועדת רישיונות. מרכזים את כל הבקשות המובאות לדיון בוועדה (אחת לחודש). עם הדפסת הפרוטוקול ואישורו ע"י יו"ר הועדה וראש הרשות נשלחים מכתבי תשובה למגישי הבקשות עם הנחיות להמשך הטיפול. בהנחה שאין בעיות מיוחדות להפעלת העסק נדרשים להגיש תכניות, התכניות מועברות לאשור הגורמים המאשרים דהיינו: מח' הנדסה בעירייה, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה בת"א משטרת ישראל, משרד העבודה, שירותי הכבאות לגבי עסק מזון דרוש גם אשור הווטרינר.

עם קבלת האשור מכל הגורמים ניתן רישיון. הרישיון ניתן עפ"י ובהתאם לסוג העסק מבחינת תוקפו (עפ"י עדכונים בצו רישוי עסקים,ותקופת תקפם של רישיונות ואגרות- התשנ"ח – 1988).

פיקוח וביקורות על עסקים
הפיקוח על עסקים מבוצע כדלהלן: בעסקי מזון (של מוצרים מן החי) ע"י הווטרינר, בעסקי מזון כללי ע"י התברואן ובעסקים חדשים ע"י מנהלת המחלקה ונציג הגורם המאשר. עפ"י בקשת המחלקה נעשות ביקורות גם באמצעות הפקוח העירוני.
בעסקים חדשים הביקור נעשה ע"י ממ"ח רישוי עסקים מיד עם קבלת התכנית יחד עם הנציג של המשרד המאשר ולאחר מכן הביקורות נעשות בהתאם לתוקף הרישיון.
פיקוח שוטף על עסקים ובדיקת עסקי מזון מתבצע ע"י מפקח רישוי עסקים ותברואן (העירייה).

הכנת דוחו"ת וכתבי אישום
לגבי בעלי עסקים שלא פועלים לקבלת הרישיון או לא פועלים עפ"י תנאי הרישיון או לא מכבדים צווים מנהלים ו/או משפטים, נדרשים דוחו"ת באמצעות הפקוח ומוגשים כתבי אישום ע"י המחלקה שמועברים לבית המשפט. לעיתים נדרש מאתנו (ממ"ח ,תברואן והפקוח העירוני) להופיע בבית המשפט עפ"י הצורך.
עם קבלת פסקי הדין ממזכירת בית המשפט אנו מעדכנים במחשב ובשאר הרישומים ועוקבים אחר תאריך הביצוע.
עם הגיע המועד מפנים לפקוח ולמשטרה לאכיפת הצו. במקרים מסוימים (כשיש סכנה לבריאות הציבור ו/או לביטחון הציבור ו/או מטרדים סביבתיים) מוצאים צווי סגירה מינהלים. צווים אלו מועברים לפקוח לביצוע ולעיתים למשטרה לקבלת עזרה וסיוע.

הוצאת רשיונות לאירועים המוניים
אירועים חד פעמיים טעונים רישיון עסק וקבלת אשור הגורמים הרלבנטיים (עפ"י חוק הבטיחות במקומות ציבוריים תשכ"ג ? 1962) לנושא אירוע המוני יש משקל כבד ביותר מבחינת הבטיחות והדרישות מהמפיקים או מהאחראים גדולות יותר.

רישוי מפעלים ביטחוניים

לעניין רישוי למפעל בטחוני הוקמה יחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים. רשות הרישוי למפעלים ביטחוניים הוא מנהל היחידה ? שהוא נציג שר הפנים מפעל בטחוני – תע"ש.

טיפול בפסולת שומנים
כל בעל עסק המייצר שומנים נדרש להתקין מתקן לטיפול בשומנים (מפריד שומן) ולהעביר למחלקה קבלות על העברת השומנים לאתר מאושר.

מזחי"ם
בעלי עסקים כדוגמת (רחיצת כלי רכב) נתבקשו ע"י המחלקה להתקין מזחי"ם (מכשיר מונע זרימה חוזרת) ואת הבדיקות עורך משרד הבריאות ומפעל המים.

בריכות שחיה
בעונת הרחצה נערכות בדיקות לעתים תכופות יותר ומועברות דרישות הן ע"י המחלקה הן ע"י משרד הבריאות והן ע"י איה"ס. במקום נעשות דגימות מים.

קייטנות
כל שנה בחודשי הקיץ המחלקה מפרסמת בעיתונות המקומית הצורך והחובה ברישיון עסק לקייטנות. הבקשות של מפעילי הקייטנות מועברות למשרד החינוך למפקח על הקייטנות, למשרד הבריאות ולשאר הגורמים הרלבנטיים. מפקח משרד החינוך עורך ביקורות יחד עם מפקח רישוי עסקים . עם קבלת האישורים מופקים הרישיונות. במהלך פעילות הקייטנה מתבצעות ביקורות שוטפות גם ע"י הקב"ט (המחלקה פועלת בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התשנ"ן – 1990.

שלטים
ביהוד מונוסון כ- 1500 שלטים , מחלקת רישוי עסקים מטפלת בהוצאת חיובים ותזכורות ורישיונות עפ"י חוק העזר ליהוד.

הליך לקבלת הרשיון לשלט
סוגי השלטים מתחלקים ל- 2:
1. שילוט צמוד עסק – אגרה 185 ש"ח למ"ר.
2. שילוט חוצות -זכיין.
רישיון לשלט הוא ל- 1 שנה בלבד.

כל המעוניין להציג שלט חייב בהגשת בקשה + תשריט. הבקשה מועברת למהנדס לאשור לאחר קבלת האשור מקלידים הנתונים במחשב וגובים את האגרה השנתית בהתאם להצהרת בעל העסק לעניין גודל השלט. החיובים מופקים ע"י החב' לאוטומציה כאשר לפני המשלוח מופק דו"ח העובר בדיקה במחלקה לעניין האמיתות. כל שנה נשלחים חיובים ולאחר מספר חודשים תזכורות (בשיטת גביית הארנונה).

רישיון רוכלות
אין אפשרות לקבל רישיון רוכלות.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן