חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

רישוי עסקים ברעננה

קבלת מידע באגף הנדסה לגבי מיקום העסק לרבות היבטי תכנון ובניה (היתר בניה, ייעוד מבנה, שימוש חורג)
לידיעתך: כל העסקים מחויבים עפ"י חוק להתנהל באישור הועדה לתכנון ובניין עיר ולעמוד בדרישות כיבוי אש.

לעסקים טעוני רישוי

  1. הגשת בקשה במחלקת רישוי עסקים, לקבלת מידע יש לתאם פגישה עם מפקח רישוי עסקים.
  2. תשלום אגרת רישיון בסך: 307 ₪ לפריט (התשלום מתעדכן מעת לעת).
  3. הגשת תוכנית עסק ב- 4 עותקים בהתאם לתקנות רישוי עסקים (ייתכן וידרשו עותקים נוספים) כולל תצהיר אדריכל.
  4. הגשת צילום חוזה שכירות, (במקרה והמקום מושכר).
  5. במקרה של חברה בע"מ – הגשת מסמך מרשם החברות + מורשה חתימה.
  6. במקרה של בעלים פרטיים – צילום ת"ז.
  7. במקרה שהטיפול ברישיון עסק לא מבוצע באופן ישיר ע"י בעל העסק, נדרש ייפוי כוח.


על בעל עסק מוטלת החובה להציג את רישיון העסק במקום נראה לעין בעסק עצמו, במקרה שהרישיון אבד / התבלה, יש לבקש מהרשות רישיון חדש שיונפק לאחר בדיקה של תנאי הרישיון ונותני האישור (כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה וכו' בהתאם לפריט) ותשלום אגרת כפל רישיון ע"ס 154 ₪ (התשלום מתעדכן מעת לעת)

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן