חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

אישור כיבוי אש לעסק

הנחיות כיבוי אש לאזרח שמתכנן לפתוח עסק חדש, לצרכי בטיחות ורישוי עסקים

טרם התחלת ביצוע העבודות יש להגיש למדור מניעת דליקות המקומי את המסמכים כדלקמן:

 1. סקיצה/תוכנית של מיקום העסק.
 2. תוכנית בקנ"מ 1:100 של העסק אשר תכלול את הפריטים הבאים:
  – לוחות חשמל
  – ציוד כיבוי אש
  – פתחים ויציאות
  – מערכת גפ"מ
  – מערכת מים לכיבוי (כולל קוטר צנרות)
  – מנדפים ומערכות מיזוג אוויר
  – סוגי חומרי בניה
 3. תיאור מפורט של מהות העסק המתוכנן, הפעילות העסקית הצפויה, תיאור האוכלוסיה אשר תאייש אותו (עובדים, לקוחות) שעות פעילות ופרטי הבעלים.
  – שירותי הכבאות – מדור מניעת דליקות יבדקו את התוכניות והמסמכים הנלווים ויגישו את דרישות שירותי הכבאות תוך עמידה בלוח הזמנים שנקבע בתקנת רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א-2000.
  חשוב להמתין לקבלת הדרישות לפני ביצוע עבודות כדי למנוע הוצאות מיותרות. (ראה נספח)
  – במהלך ביצוע העבודות הנך נדרש לעדכן ולזמן את מפקח מניעת הדליקות לצורך הערכת מצב.
  – לקבלת מידע נוסף הנכם מוזמנים לצור קשר עם קלינגר רישוי עסקים או מדור מניעת דליקות המקומי.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן