חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

בקשה לרישיון עסק בתל אביב

מידע שימושי על תהליך הגשת בקשה לקשיון עסק בעיריית תל אביב

רישוי עסקים - עיריית תל אביב

שירות ומידע רישוי עסקים
כתובת: פילון 5 , קומה 3
טלפון: 03-7244600
פקס: 03-7240116
דואר אלקטרוניasakim@tel-aviv.gov.il
מענה טלפוני: ימים א'-ה', בשעות 15:00-08:00
קבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 13:00-08:00

גנזך ההנדסה
כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה 1-
טלפון: 03-5217049, 03-5217121, 03-5217080 (שלוחה 1)
פקס: 03-5217442
דואר אלקטרוניginzach_han@mail.tel-aviv.gov.il

רישוי עסקים עיריית תל אביב - הגשת הבקשה לרישיון לכלול:

רישוי עסקים עיריית תל אביב – תוכנית רישיון עסק

התכניות יכללו את המפורט להלן:

דגשים מיוחדים לתוכנית עסק

רישוי עסקים עיריית תל אביב- סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי

1.היתר זמני

היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק.היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות) תשס"א- 2000.

2.רישיון לעסק

רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו או התחלפו הבעלים על העסק.
רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.
רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה.
רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

רישוי עסקים עיריית תל אביב- פס"ד נבחרים

סירוב צד העירייה להנפיק רשיון עסק ללא הליך שימוש חורג

עתמ 001355/07 בעניין: סושיגו בע"מ נגד עיריית תל-אביב
בפס"ד זה הועלתה טענת העותרת כי העסק "מטבח להכנת סושי ללא צריכה במקום" הוקם בהשקעה כספית גבוהה, וכי בוצעו כל הדרישות המקדימות באגף רישוי עסקים ,בפגישה אף נאמר ע"י אלחנן משי –מנהל האגף רישוי עסקים כי המקום לא יוכר כשימוש חורג.
לאחר זמן מה ביקשה העותרת רישיון עסק ללא הליך שימוש חורג בהתאם לחוות הדעת המקדמית שנתן לה המשיב. וכמו כן, יעוד הקרקע הינו מסחרי.
עיריית תל אביב השיבה כי קיימות חריגות בניה ומונעות רישיון עסק, וכי שטח משנת 1953 בשטח של 18 מ"ר וכיום בוצעו שינויים ושטח הנכס הינו 26 מ"ר, וכי לא הוכח כי ניתן היתר כדין.
בית המשפט החליט כי בהתאם להנחיות יועץ המשפטי לממשלה, בעניין מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני תכנון ובניה, נקבע כי ניתן יהיה ליתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה אם מדובר חריגות קלות אזי יש להתיר רישיון עסק.
כמו כן מחלקת הפיקוח לא הגישה נגד העותר תביעה על בניה לא חוקית.
לאור האמור בית המשפט החליט כי אישור המוקדם כפי שהופק ע"י אחלנן משי מנהל אגף הרישוי לעניין שימוש החורג , וכן כי מדובר בחריגות בניה קלות, יש להתיר רשיון עסק על כלל השטח.

דרישות סף על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)

בג"צ מס' 287/85 אסתר פפר נגד ראש עיריית תל אביב שר הבריאות ומהנדס תברואה מחוזי.
העתירה הינה החלטת העירייה שלא לחדש רשיון למכירת משקעות חריפים, וזאת בשל מידותיו שנופלות בהרבה משטח הנדרש לניהול מסעדה על פי תקנות רישוי עסקים.
שטח העסוק הינו 20 מ"ר,לעומת דרישות הסף השטח המותר יהיה לפחות 55 מ"ר.העותרת מגישה במקום מאכלי בשר ודגים. תקנות תשמ"ג 1983 נקבע במפורש (ראה התוספת סעיף 1(א)(1) כי מזנון מותר להכין ולמכור לצרכיה במקום "משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או ממרקים מוכנים מאבקות וכן חביתות" וכן (סעיף1 (א)(2))
"למכור לצריכה במקום-עוגות, ממתקים גלידה משקאות קלים וסלטים, "אך אסור להכין במזנון תבשילים ולהחזיק או למכור מאכלים מזון מן החי, לרבות דגים,בשר ועוף,ולמעט נקניק או נקניקיה"
העתירה שלפנינו סבה אך ורק על אי חידוש הרישיון למכירת משקאות חריפים,טעמיו של משרד הבריאות
בית המשפט דחה את העתירה של גב' אסתר פפר בטענה כי היה מותר לשר הבריאות,לסרב לחדש את הרשיון למכירת משקאות חריפים במקום,בית משפט באומרו נזהר שכן הדרישה לאי חידוש רישיון לעומת אי הענקתו מלכתחילה וכן לצורך, שאי החידוש ייעשה על סמך שיקוליים רציניים.מקום,הממצה עצמו על ידי ניהול מסעדה,מותר לגרוס שאין להוסיף לו גם משקאות משכרים.במדיניות זו אל לנו להתערב,תהיה דעתנו על כך אשר תהיה, העתירה נדחית.
 
קלינגר מלווה את ההליך עד לקבלת רישיון העסק!

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן