חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

בקשה לשימוש חורג

שימוש חורג (תכנון ובנייה)
אנו מטפלים בבקשות לשימוש חורג בכל הארץ!
03-6990132 צלצל עוד היום לפרטים נוספים.

הכל על שימוש חורג

במסגרת הסדרתם של תכנון ובנייה בישראלשימוש חורג הוא שימוש שחורג מהשימוש בקרקע או בבניין והשימוש בו הוא לא למטרה שהוגדרה לו בתוכנית בניין עיר. מי שרשאי לאשר את השימוש החורג היא הועדה מקומית לתכנון ובנייה.

שימוש חורג מתוכנית בניין עיר

לדוגמה אזור המוגדר בתוכנית בניין עיר כאזור חקלאי ובעל הקרקע מעוניין להקים שם אזור מסחר.
שימוש חורג מתוכנית בניין עיר יכול להתקיים בשני מצבים:

 1. קיימת תוכנית בניין עיר ובעל הנכס מבקש להתיר את שימושו של מבנה שלפי תוכנית בניין עיר לא יכול להתקיים באותו אזור
 2. באזור שבו תוכנית בניין עיר שונתה והמבנה שהיה חוקי הפך להיות בלתי חוקי. הועדה מקומית לתכנון ובנייה רשאית להמליץ על תקופה שבה עדיין מותר להמשיך והשתמש בבניינים או בקרקעות.

שימוש חורג מהיתר

מבנה שהוא השימוש החורג תואם את הוראות תוכנית בניין עיר לדוגמה דירת מגורים באזור שמוגדר למגורים ובעל הדירה מעוניין לשנות את יעודה של הדירה למשרד.

משך הזמן להתרת שימוש חורג

 • היתר לשימוש חורג מתוכנית ניתן לתקופה מוגבלת מראש
 • היתר לשימוש חורג מהיתר אינו חייב להיות מוגבל בזמן

קישורים חיצוניים

הליך השימוש חורג בא לשנות יעוד באופן זמני עבור עסקים או מבנים אשר ממוקמים באזור אשר אינו תואם את ייעודו ע"פ הרשום בתב"ע

הליך השימוש חורג בא לשנות יעוד באופן זמני עבור עסקים או מבנים אשר ממוקמים באזור אשר אינו תואם את ייעודו ע"פ הרשום בתב"ע (תוכנית בניין עיר).
בד"כ השימוש ניתן באופן זמני למשך תקופה של 5 שנים.
על השימוש חורג חלים כל דרישות הוועדה למרות תוקפו הזמני.

להלן סדר התהליך:

 1. עריכת תוכנית לשימוש חורג עם חלקות הפנים.
 2. החתמת הדיירים/שותפים בנכס ע"ג התוכנית לשימוש חורג.
 3. פתיחת בקשה לשימוש חורג ברשות עם כל המסמכים הנלווים:
  נסח טאבו מרוכז, חתימות, אגרת פתיחת תיק
 4. רישוי התיק בין כל המחלקות בעירייה.
 5. פרסום בעיתון:
  א. פרסום ב 3 עיתונים עבור השימוש חורג.
  ב. הוצאת נסחי טאבו של חלקות גובלות עבור השימוש חורג.
  ג. איתור במשרד הפנים כתובות הגובלים ע"פ הנסח.
  ד. שליחה בדואר רשום לכל הגובלים.
  ה.המתנה 15 יום מיום השליחה.
  ו. החתמת תצהיר עו"ד.
  ז. הדבקת הפרסום במקום בולט בכניסה לנכס – המתנה 15 יום – ולצלם.
 6. העברת כל המסמכים למהנדסת הרישוי בעירייה.
 7. דיון בוועדה.
  במידה ואשר התיק בוועדה יש למלא אחר דרישותיה. להלן דוגמא ממס' דרישות הועדה:
  א. בדיקת היטל השבחה.
  ב. אישור הג"א.
  ג. אישור כיבוי אש.
  ד. תוכנית אינסטלציה.
  ה. ערבות בנקאית וכו'.
 8. לאחר מילוי כל דרישות הוועדה – תונפק ההשבחה – לא כדאי לרוץ לשלם, ניתן לערער.
 9. לאחר תשלום המיסים הדפסת ההיתר.


אנו מטפלים בכל ההליך עד לקבלת האישור!

אנו מטפלים בבקשות לשימוש חורג בכל הארץ!

פנה עוד היום ליעוץ טלפוני חינם 03-6990132

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גופי הרישוי השונים, המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

 • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
 • באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
 • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע (תוכנית בניין עיר),
חייב בעל העסק להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג

מה עלי לעשות אם העסק מהווה שימוש חורג?

אם העסק מהווה שימוש חורג, תישלח אליך הודעה מפורטת באשר להמלצות הוועדה המייעצת של מינהל ההנדסה. יידרש ממך להגיש בקשה לשימוש חורג (אצל מרכזת הוועדה לשימושים חורגים שבאגף רישוי עסקים), להביא הסכמה של בעלי הנכס, ולהביא טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה. לאחר מכן עליך לקבל הפניה לחברת פרסום להפצת מודעות לשכנים של העסק והחלקה עליה נמצא העסק, ולפרסם הודעות בעיתונות.
אם תעלנה התנגדויות, תישלח אליך הזמנה לוועדת התנגדויות. הבקשה תידון בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
אם תאשר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה את הבקשה, יידרש על פי הצורך להשלים את ההליך (לשלם אגרת היתר בנייה והיטל השבחה ולהציג פתרונות חנייה אם יידרשו).

תהליך שימוש חורג

 1. הבקשה נדונה בועדה מייעצת ומתפרסמת המלצת הוועדה.
 2. נשלח מכתב לבעלים להגיש בקשה לשימוש חורג ולבצע פירסומים בעיתונים. לשם ביצוע הפרסומים הנ"ל יש לפנות ישירות לחברת הפרסום "טלנכסים", בפרטי הקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לפטור מפרסום על ידי פנייה בכתב למרכזת הועדה לשימושים חורגים.
 3. לאחר 14 יום מרכזים התנגדויות (אם יש).
 4. הבקשה נידונה בועדת התנגדויות (אם יש).
 5. הבקשה נידונה בועדה מקומית. לפרוטוקולי הועדה המקומית של רישוי עסקים
 6. אם ההחלטה חיובית – בעל העסק ידרש לשלם היטל השבחה ואגרת ש.ח.
 7. אם ההחלטה שלילית – יוצא סירוב לבקשה ומפסיקים לטפל בבקשה.
 8. תוך 30 יום ניתן להגיש ערעור לועדת ערר (פרטי הקשר מופיעים מטה).
 9. הבקשה נידונה בועדת ערר ומתפרסמת החלטה (אם יש).
 10. פועלים לפי החלטת ועדת ערר (אם יש).
 11. מתפרסמת החלטה סופית של שימוש חורג עם תנאים

קלינגר מטפלת בבקשות לשימוש חורג והגשות להיתרי בנייה מול עיריית תל אביב. לפרטים: קלינגר 03-6990132

 1. טלנכסים
  השירותים הניתנים במרכז: פרסומים בעיתונות בנושאי שימוש חורג
  כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה 0 (כניסה)
  טלפון: 03-5288830
  פקס: 03-5288855
  דואר אלקטרוניoritl@telenechasim.co.il
  קבלת קהל: ימים א', ג', ה', בשעות 12:00- 8:00

טיפול בבקשות לשימושים חורגים

ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר.
במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי.

לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תחסכנה אי הבנות מקצועיות ,אי נעימויות ועלויות רבות.

בכל אופן,מומלץ כי הגשת הבקשה להיתר לשימוש חורג תתואם מראש, באמצעות עורך הבקשה (ומתכנן רישוי שמוסמך לעסוק בתחום).
לרוב בקשה אשר לא תוגש במתכונת הנדרשת עפ"י החוק ובכפוף לדרישות המפורטות להלן, לא תבדק, ותוחזר למבקש. או בקשה שיימצאו בה ליקויים בהליך הבדיקה או אי התאמה לדרישת הועדה תוחזר, לשם תיקונים כל תוכנית מתוקנת תעבור את הליך הבדיקה מחדש.

לכן , בקשה מוגשת בצורה התואמת את הוראות החוק, את תוכנית בניין עיר החלות על החלקה וההנחיות המפורטות להלן, תטופל ותאושר מהר יותר והליך הוצאת היתר הבניה יהיה קצר יותר.

ברצוננו להפנות את תשומת ליבך כי הוועדה המקומית אינה עוסקת בתחום קביעת גבולות של חלקות ו/או ישוב סכסוכים בשאלות קיניניות. תפקידה של הועדה המקומית מתמצה אך ורק בקביעת הוראות בניה ומתן מענה לסוגיות תכנוניות גרידא.

למניעת אי הבנות , הרינו להסב תשומת ליבך:
אין ההנחיות המצ"ב מתייחסות להגשת בקשה להיתר בניה, שהינה הליך נפרד לחלוטין.
היתר לשימוש חורג אינו מהווה רישיון עסק, המוצא בהליך נפרד במחלקת רישוי עסקים לאחר מכן.

טיפול בבקשות לשימושים חורגים

תיק בקשה להיתר חייב לכלול את המידע על זכויות הבניה כולל סימון קווי בניה מותרים.
– על מבקש ההיתר להגיש את התיק הבקשה, תוך הקפדה על המצאת כל הפרטים הבאים:

 • 1.1 העתק טופס מידע כולל זכויות הבניה ומפת הנכס בקנה מידה 1:250 ערוכה ע"י מודד מוסמך ומעודכנת לחצי שנה אחרונה, ועליה סימון קווי הבניין וההפקעות עפ"י התוכנית המפורטת החלה באזור
 • 1.2 הוכחת זכויות הקניין בנכס בצרוף חתימת כל בעלי הזכויות בנכס. לשם כך יש להמציא נסחי רישום מלשכת רשם מקרקעין (טאבו) של כל תתי – החלקות והרכוש המשותף בחלקה שבה מבוקש ההיתר. הנסחים יהיו מעודכנים לחצי השנה האחרונה. ניתן לבקש בלשכת רשם המקרקעין נסח מרוכז שעלותו זולה יותר, לשם כך יש להפנות בקשה מיוחדת למנהל הלשכה.
 • 1.3 בבקשה להקלה/ שימוש חורג, יש להמציא גם את נסחי הרישום מלשכת רשם המקרקעין של כל החלקות הגובלות בנכס, עבור משלוח הודאות בדאר רשום כחוק.(במקרה שאין אפשרות להמציא נסחי רישום כמפורט לעיל, ניתן להמציא נתונים גם מועד המושב).
 • 1.4 יש להחתים ע"ג הבקשה את כל מי שרשום כבעלים, תוך ציון התאריך ומס' תעודת הזהות של החותם.(קרקע שבניהול מינהל מקרקעי ישראל ובחכירה ל-בעל הנחלה, יש להחתים את מ.מ.י ואת כל החוכרים. במקרה ובו מי מהבעלים הרשומים מסרב לחתום על הבקשה להיתר , יש להודיע על כך למח' הרישוי ולצרף כתובתם וזו תנהג עפ"י ההליכים הקבועים בתקנות. ייתכנו דרישות נוספות לשם הבהרת נושא הבעלות, הכל לפי הענין ולפי הצורך.
 • 1.5 הבקשה להיתר בניה תכיל את הפרטים המנהליים והתכנוניים הבאים :
 
מפרט בקשה להיתר מלא ובהתאם לתיקון מס' 33 לחוק התכנון והבניה, חתימות ושם מלא של המבקשים, עורכי הבקשה והמהנדס, בכל המקומות המיועדים לכך. לא תתקבל בקשה מוגשת בשם חברה, אלא אם כן יצורף מסמך המפרט מי הם מורשי החתימה. לא יתקבלו צילומי תמונות. רישום נכון של השטחים המבוקשים והמותרים לבניה עפ"י הת.ב.ע התקפה. יש למלא גם את טבלת הסטטיסטיקה.1.
כתובת מדוייקת של הנכס. מספור דירות עפ"י הנוהל המצ"ב.2.
תרשים סביבה בק.מ. 1:5003.
סימום חץ הצפון4.
תרשים מגרש על גבי מפה טופוגרפית ב-ק.מ. 1:250 כולל קווי בנין עפ"י התוכנית החלה באזור. מעודכנת לחצי השנה האחרונה.5.
העמדת הבניין על כל תחום המגרש בק.מ. 1:100 , סימון מרווחים קיימים ומבוקשים וקווי בנין עפ"י הת.ב.ע, לרבות סימון גבול אזור מגורים בנחלה וגבול אזור קרקע חקלאית מוכרזת בהתאם למפות ההכרזה של ולקחש"פ, סימון מבני מגורים בנחלות סמוכות הנמצאים בתווך 25 מטר מהמבנה המבוקש.6.
סימון נגישות לחלקה, לרבות סימון מקומות חניה קיימים ומוצעים.7.
סימון הפקעות לדרכים ולצורכי ציבור (במידה ויש).8.
חישוב שטחים מלא לחלקה ומילוי טבלאות השטחים לפי דרישות טופס מס' 1 או 2. בבקשה לתוספת בניה חדשה של למעלה מיחידת דיור אחת, יש לציין בנפרד שטח ברוטו של כל אחת מהמבנים. סכמות שטחים לכל מפלס ומפלס.9.
תוכנית אתר הבניה כולל דרכי גישה.10.
סימון מקומות חניה, נדרשת לפי התקן לרבות חניה תפעולית.11.
תוכניות אופקיות למפלסי הבניין השונים ערוכות בגובה 1.20 + מ' לרבות קומת מסד ועליות גג. כולל גבהים של כל אחד מהמפלסים. לסימון חתכים. בתוכנית קומת הקרקע לפרט בחתך את פיתוח החצר ומבנים שכנים.12.
שני חתכים אנכיים לפחות דרך המבנה., מאונכים אחד לשני . אחד מהחתכים יעבור דרך חדר המדרגות. לפרט גבהים ומידות. יש להציג חתכים דרך המבנה נשוא הבקשה.13.
מידות כלליות ופנימיות.14.
על כל התוכניות להיות צבועות כחוק ולכלול את סימון גבול איתור הבקשה לשימוש חורג.15.
כל חזיתות הבניין, חומרי גמר וכולל חזיתות קיימות של המבנים בחלקה. במידה והבקשה הינה להרחבת דירה בבית משותף. יש להראות חזיתות של כל הבניין הקיים בחלקה, ולסמן את גבול איתור הבקשה.16.
מבט גגות, כולל גגות קיימות בחלקה, מידות, ציון גבהים וסימון מערכת קולטי שמש.17.
מבני עזר18.
מיקום בלוני גז, צנרת גז, צוברים תת-קרקעיים, מיכלי אשפה.19.
מרחב מוגן על פי תקן הג"א בק.מ. 1:50 ואישורו או אישור פטור. האישור יינתן ישירות במשרדי הג"א.20.
סימון רשת הביוב – קו קיים, מיועד לביטול וחדש.21.
סימון חלקים להריסה. בהריסת מבנה שלם יש להגיש בקשה נפרת להיתר עבור הריסה.22.
כל יתר הדרישות המופיעות בחוק התכנון והבניה ובתקנות.23.
טפסים ותוכניותמס' סידורי
תוכנית הגשה X 2 בתיק ורוד כולל כל הפרטים הנדרשים בע"מ 1-2 למפרט הבדיקה ואת התשריטים כפי שקבע חוק התכנון והבניה כמפורט לעיל.1.
חתימת מבקש/ים , עורך הבקשה , מהנדס, בעלי הנכס, שכנים דיירי הבית – ע"ג ההגשה, במקומות המיועדים לכך.2.
מפת מדידה עליה סימון קווי בניין והפקעות, לרבות סימון קו תחום אזור מגורים בנחלה, לרבות סימון תחום קרקע חקלאית מוכרזת.3.
הוכחת בעלות (נסח טאבו/ תצהיר בעלים)4.
אישור מינהל מקרקעי ישראל (במידה והבעלות של מ.מ.י ) לדיון בבקשה ולמתן היתר.5.
נסחי טאבו של בעלים המחזיקים בנכסים הגובלים בחלקה עבור משלוח הודעות בדאר רשום כחוק6.

 
לאחר קליטת התיק בדלפק הקבלה, הבקשה תועבר לעובד האחראי על המשך הטיפול במח' הרישוי, ישלח אליך שובר תשלום עבור הפקדת הבקשה בגובה 20% מסך האגרה, תשלומו מהווה כתנאי להתחלת הטיפול בבקשה. כמו כן, ישלח מכתב המפרט מס' תיק הבקשה ושם העובד האחראי על המשך הטיפול בה במחלקתינו,- אותו עובד ילווה את הליך הרישוי מתחילתו ועד מתן ההיתר.
רק האחראי הוא שיפנה אותך או את עורך הבקשה לתיאומים וברורים עם המחלקות או היועצים במידה ויידרשו, לפי העניין, תוך תאום מועד עימם מראש.

בכל פניה וברור עליך לפנות ישירות טלפונית בלבד לאחראי הבקשה, תוך ציון מס' תיק, אחראי התיק יתאם את מועד הפגישות לתאומים והבהרות.
 
 • 3.1 לאחר קליטת התיק , נבדקת הבקשה לפי העניין ע"י עובדי מחלקות הרישוי, התשתית (מדידות, ביוב, כבישים) גנים ונוף, פיקוח , תכנון עיר, ןיועצי האגף.
 • 3.2 במידה ונמצא כי יש לשנות בבקשה שינויים מהותיים, מוחזרת התוכנית למבקש לצורך יישום השינויים. תוכנית מתוקנת חוזרת לעבור את הליך הבדיקה מחדש.

בתוכנית שאין בה ליקויים , דרישות לשינויים מהותיים או תוכנית מאושרת ע"י כל המחלקות והיועצים:

4.1 בבקשה לשימוש חורג:
כל בקשה להיתר שיש בה שימוש חורג, כפופה לפרסום בעיתונות ובנכס ובהודעות לכל בעלי הזכויות הגובלים בנכס נשוא הבקשה והמחזיקים בהם. הפרסום וההודעות הנ"ל הינם על חשבון מבקש הבקשה.
4.1.1 מסירת נוסח הפרסום ב-3 עיתונים נפוצים מוכרזים ובנכס, ומשלוח ההודעות לכל בעלי הזכויות הגובלים בנכס נשוא הבקשה והמחזיקים בהם, יעשו רק לאחר סיום הליך 2 ו-3 לעיל.
4.1.2 הבקשה להיתר תובא לדיון בועדת משנה, לאחר פרק הזמן הקבוע בחוק מיום הפרסומים וקבלת ההודעות ע"י בעלי העניין.
4.1.3 הבקשה מועברת לפי הסדר, לתור הממתין לוועדת המשנה לתכנון ובניה.

בקשה כנ"ל פתוחה להתנגדויות. במידה ויתקבלו התנגדויות תיכנוניות לבקשה,- יוזמנו המתנגדים לועדה המתאימה לשמיעת התנגדויות. למבקש תנתן זכות תגובה.
החלטה הועדה המקומית נתונה לערעור בפני ועדת ערר.
היתר לשימוש חריג מותנה התשלום היטל השבחה אשר נקבע ע"י שמאי הועדה המקומית.

לאחר דיון בועדת בנין ערים מקומית, ולאחר אישור הפרוטוקול, תקבל לידך הודעה בדבר החלטת הועדה:

 • 6.1 באם אושרה בקשתך מופנית תשומת ליבך לכך כי החלטת הודה לאישור הבקשה אינה מהווה היתר לבניה, היא מותנית לרוב בתנאחם ובדרישותאותם יש למלא כתנאי לקבלת ההיתר- ממולץ לשמור על ההודעה ולדאוג להשלים את התיקונים ואיסוף האישורים הנדרשים בהתאם להחלטה.
 • 6.2 באם סורבה בקשתך, ואתה רואה עצמך נפגע, הינך רשאי לערור בפני ועדת הערר תוך 30 יום מיום שהומצאה לך החלטה בדבר הסירוב או הדחייה. החלטת ועדת הערר תבוא במקום החלטת הועדה המקומית או רשות רישוי מקומית לפי העניין.
 • 6.3 באם אושרה בקשתך אך היו לה מתנגדים או שאחד הבעלים לא חתם עליה כחוק, לא יינתן ההיתר אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו ונמסרה לו בכתב החלטת הועדה
 • 6.4 החלטה ועדה מקומית לאישור התוכנית תחשב כבטלה בתום שנה מהיום בו נמסרה הועה למבקש על כך, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר או אם עברה שנה מיום החלטת הועדה וטרם הוצא היתר, יש לנקוט בכל הליכי הרישוי, לרבות קבלת מידע עדכני, כאילו ולא הוגשה עדיין כל בקשה למתן היתר.
בהמשך לדרישות ותנאי הועדה הנוגעים ישירות לבקשה המפורטת בהודעה,
המבקש יוכל להמציא את הנתונים והטפסים הבאים:
 
לבקשות בהן שינוי בניה או הריסה יש לצרף תוכניות קונסטרוקציה לעבודה (עפ"י דרישה) והצהרת מהנדס. (לא תתקבלנה הצהרות של מהנדס או אדריכל תחת חותמת בע"מ)1.
תוכנית פיתוח מאושרת X 4 כולל תחום פיתוח (עפ"י דרישה). וכולל מאזן חניה לכל השימושים בחלקה. אישור יועץ תחבורה בעיריה.2.
מינוי קבלן אחראי לביצוע עבודות בניה (באם קיימת) על גבי הבקשה ומינו אחראי לביקורת.3.
אישור הג"א למרחב מוגן או לחילופין קבלת פטור הג"א (עפ"י דרישה)4.
אישור מכבי אש (עפ"י דרישה)5.
אישור משטרה (עפ"י דרישה)6.
אישור להצבת שילוט במקום , באם מבוקש.7.
תוכנית ביוב X 3, באם חלו בהן שינויים מהיתר הבניה.8.
אישור מח' התברואה9.
אישור תוכנית אינסטלציה, באם יחולו בה שינויים מהיתר הבניה התקף10.
אישור רשות הניקוז11.
אישורי משרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה או איגוד ערים לאיכות הסביבה12.
אישור התקשרות עם מעבדת בדיקות מורשה עבור בדיקת חומרים ומערכת הגז, באם מבוקשת.13..
אישור מח' פיקוח שנהרסו מבנים ללא היתר אם היו קיימים בשטח.14.
אישור יועץ למערכות (כשמדובר בתנורים בעלי ארובות ומכילי דלק)15.
במידה והבקשה מוגשת בקרקע חקלאית מוכרזת, נדרשים אישור הועדה המחוזית והועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ)16.
אישור יחידה אזורית לאיכות הסביבה (עפ"י דרישה)17.
אישור יועץ לסידורי נכים (באם מבוקש שימוש חורג בעבור בניין ציבורי כהגדרתו בסעיף 8.01 חלק ח', תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)18.
אישור על תשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג.אישור על תשלום היטל השבחה בגין ת.ב.ע (עפ"י דרישה)19.
לאחר איסוף האישורים והתאמת התוכניות למלוא הדרישות יש להמציא 3 תוכניות בקשה להיתר מתוקנת עפ"י כל דרישות הוועדה, הנחיות היועצים והגופים הנ"ל, כולל מרחב מוגן לאחר אישור הג"א.
על התוכניות לעמוד שוב בכל הדרישות המפורטות בסעיף א 'לעיל.
20.
עם השלמת כל הדרישות המפורטות לעיל , יערך חשבון סופי לתשלום. החשבון הסופי כולל את הפרטים הבאים:
 
אגרות בניה בניכוי הפיקדון. הפיקדון יהיה בצמוד למדד . המידה ולא שולמה האגרה בתוך שנה מיום קבלת ההודעה על אישור הבקשה להיתר, לא יוחזר הפיקדון.1.
תשלום אגרת בניה2.
אגרת חיבור לביוב3.
אישור מח' גביה על העדר חוב הבעלים על הנכס נשוא ההיתר4.
. היטל השבחה בגין שימוש חורג5
 
עם קבלת החשבון לתשלום המאושר יש לגשת למחלקת הגביה לאישור נוסף ותשלום.
עם קבלת האישור על התשלום במשרדנו, יודפס ההיתר אשר יועבר להליך בדיקה סופית, לאישור וחתימות.
במעמד קבלת ההיתר יונחה המבקש בכל הנוגע לתיאום עם המחלקה, והנחיות לתפעול שעל מבקש ההיתר לנקוט במהלך הבניה.
 1. תקפו של ההיתר לשימוש חורג יצויין על גבי הייתר.
 2. תקפו של ההיתר יפקע בתום תקופה זו.
 1. ההיתר לשימוש חורג אינו מהווה רשיון עסק, יש לדאוג להוציאו בהליך נפרד במחלקת רישוי עסקים לאחר מכן.

אחד השירותים הניתנים ע"י החברה הינו הגשת תוכניות לשימוש חורג עבור גני ילדים ופעוטונים.

רוב גני הילדים והפעוטונים הפרטיים ממוקמים באזורי מגורים אשר מכוח זה מחויבים בהסדרת שינוי הייעוד של המבנה (בו ממוקם הגן) באופן זמני לגן ילדים.
ההליך של שינוי ייעוד זמני זה מכונה שימוש חורג.
השימוש חורג ניתן לתקופות ממוצעות בין 3 עד 10 שנים.
תוכלו לתאם פגישת ייעוץ לפני פתיחת גן ילדים,ולקבל הנחיות תכנוניות וביצועיות לפני פתיחתו.
חברתנו מספקת שרותי רישוי והתרי בניה עבור מספר רב של גני ילדים במגזר הציבורי והפרטי.
 

אנו מכינים בקשות מסודרות לשימוש חורג,ומלווים את הבקשה עד לקבלת האישור!

יעוץ בהתנגדויות,פרסום,הכנה לועדת רישוי,רשיונות עסק חדש ,שינוי בעלות,הגדלת העסק.

מדיניות אכיפה מקלה בשימוש חורג לגני ילדים

גני ילדים פרטיים רבים מתנהלים במבנים שכורים, אשר השימוש בהם למטרת גן ילדים מהווה שימוש חורג ונדרש עבורו היתר לפי חוק התכנון והבנייה ותקנות תכנון והבנייה.

ככלל, קיים עניין לציבור באכיפת חוק התכנון והבנייה במקרים של שימוש חורג לצורך גני ילדים, בין היתר לשם שמירת ביטחונם של הילדים והוריהם ונוכח ההשלכות הנודעות לשימוש חורג זה על הסביבה ועל צדדים שלישיים.

על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג.

על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג, כמפורט להלן:

גני ילדים חדשים

לגבי גני ילדים אשר פעילותם תחל בשנת הלימודים תשע"ב (ב-1 בספטמבר 2011), תשקול התביעה של הוועדה המקומית להימנע מנקיטת הליכי אכיפה בגין שימוש חורג למטרת גן ילדים, וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 1. הגן מופעל במקום ובאזור שעל פי מדיניות גורמי התכנון הוא אינו מסוג האזורים והמקומות שלא ניתן לקבל בהם היתרים לשימוש חורג ועל פני הדברים, פעילותו אינה מעוררת סיכון הנדסי, תחבורתי או אחר ואינה גורמת הפרעה משמעותית לסביבה.
 2. הוגשה בקשה להיתר ביוזמת מפעילי הגן ובעלי הנכס בו הגן מתנהל, לא יאוחר מ-45 יום לאחר תחילת פעילות הגן, ובלא שקדמו להגשת הבקשה הליכי חקירה או אכיפה כלשהם בגין הפעלת גן.
 3. הבקשה להיתר מתאימה למציאות, היא מטופלת ומקודמת ע"י המבקשים ללא שהיות.
 4. פעילות הגן אינה גורמת הפרעה.
 5. מדי 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר, תבחן התביעה את העניין הציבורי בנקיטת הליכי אכיפה לפי חוק התכנון והבנייה, בין היתר תוך הבאה בחשבון של סיכויי הבקשה להתקבל, התנהלות המבקשים בקידום הטיפול בבקשה להיתר ובמילוי דרישות הועדה המקומית ובמידת ההפרעה הנגרמת מפעילות הגן.
 6. החליטה הועדה המקומית לדחות את הבקשה להיתר – ופעילות הגן הופסקה לא יאוחר מ-45 ימים ממועד ההחלטה – תשקול התביעה את העניין לציבור בנקיטת הליך אכיפה בגין התקופה שעד להפסקת פעילות הגן. לא הופסקה פעילות הגן – ינקטו הליכי אכיפה מיידים, אלא אם ראתה התביעה, מטעמים מיוחדים שיפורטו בכתב, להימנע מנקיטת הליך מיידי והיא תשוב ותשקול את עמדתה תוך פרק זמן שלא יעלה על תשעים ימים.

גני ילדים שאינם חדשים ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם

לגבי גני ילדים אשר פעילותם החלה לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011) ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם, והבקשה להיתר לשימוש חורג עבורם הוגשה לא יאוחר מה-1 בנובמבר 2011 – הגשת הבקשה להיתר, כשלעצמה, לא תביא לנקיטת הליכי אכיפה בגין השימוש החורג אותו מבוקש להכשיר ותחול המדיניות האמורה, בשינויים המחויבים.

גני ילדים שאינם חדשים שננקטו הליכי אכיפה בעניינם

לגבי גני ילדים שפעלו לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011 וב-1 בספטמבר 2011) תלוי ועומד נגדם הליך אכיפה בגין שימוש חורג שעניינו הפעלת גן ילדים והוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג – תשקול התביעה את משמעות הגשת הבקשה להיתר ברוח המדיניות האמורה, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

בהגשת הבקשה להיתר לבדה לא יהיה כדי להביא לדחיית הליכי האכיפה או להפסקתם, ואולם, מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה, יוכל להגיש בקשה לדחיית הדיון בבית המשפט, והתביעה תשקול את עמדתה לעניין דחיית הדיונים בהתאם לקריטריונים כמפורט לעיל.

הוצא היתר לשימוש החורג בטרם הסתיימו ההליכים בתיק הפלילי – יוכל מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה להגיש בקשה לעיכוב הליכים ליועץ המשפטי לממשלה.למען הסר ספק- האמור בפרק זה לא יחול על מי שהורשע בשימוש חורג ללא היתר למטרת גן- ילדים לפני ה-1 בספטמבר 2011.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן