חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

הוצאת רישיון עסק

מהו רישיון עסק?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי העירייה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

קבלת רישיון לעסק: מהם ההליכים?

כ – 90 סוגי עסקים הם עסקים "טעוני רישוי" ,כלומר, הם עסקים הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968.

את הרישיון נותנת רשות הרישוי, שהיא בדרך כלל הרשות המקומית.

כ- 50 עסקים צריכים אישור של המשטרה, המהווה "רשות מאשרת", כתנאי לקבלת הרישיון מאת רשות הרישוי. קבלת האישור של המשטרה הוא תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הרישיון לעסק. חלק מן העסקים הצריכים אישור של המשטרה צריכים גם אישור של רשות אחרת.

אלו סוגי עסקים נכללים בקטגוריה זו?

עסק בו מתרכז קהל רב, ועלולה להתעורר סכנה לשלום הבאים למקום העסק מן ההיבט הביטחוני או הפלילי, כגון: קניון או בית קולנוע.

עסק שיש בו ריכוז של מוצרים יקרי ערך, ועלולה להתעורר סכנה לשוד, פריצה או גניבה, כגון: מלטשת יהלומים, עסק להובלות כספים.

עסק שיש למשטרה עניין בו מן ההיבט הפלילי, כגון: עסק למכונות משחק ועסק למכירת חלקי חילוף לרכב.

מה עליי לעשות כדי לפתוח ולהפעיל עסק "טעון רישיון"?

 1. ראשית, עליך להגיש לרשות הרישוי בקשה לקבל רישיון או היתר זמני. בדרך כלל, רשות הרישוי היא הרשות המקומית בתחומה יופעל העסק.
  הבקשה היא על גבי טופס שיימסר לך ברשות המקומית. בטופס עליך לציין את כל הפרטים הרלוונטים הבאים: סוג העסק, מקום העסק, מי יפעיל את העסק ועוד.
 2. אם החליטה הרשות המקומית שלא לדחות את בקשתך על סף – היא תשלח את הבקשה לרשויות המאשרות.
 3. אם העסק הוא אחד מן העסקים שהמשטרה היא "רשות מאשרת" – יבחנו את הבקשה השוטרים העוסקים ברישוי עסקים, בתחנת המשטרה ובמרחב של המשטרה, שהעסק יופעל באזור שבתחום אחריותם.
  המשטרה כ"רשות מאשרת" מוסמכת לקבוע תנאים למתן אישור. את התנאים יהיה עליך למלא לפני מתן האישור או לאחר מתן האישור, בהתאם לקביעת המשטרה.
  המשטרה רשאית גם לסרב לתת את האישור.
  לצורך קבלת ההחלטה – אם לתת את האישור, אם לתת אותו בתנאים מסוימים, או אם לא לתת את האישור – המשטרה שוקלת שיקולים שונים הרלוונטים לעניין: מניעת סכנה לשלום הציבור, הבטחה מפני שוד והתפרצות, הסדרי התנועה אל העסק וממנו, דרכי מילוט, מיגון, עבר פלילי של אנשים הקשורים לעסק ככל שהוא רלוונטי לעניין וכיוצ"ב. השיקולים של המשטרה משתנים בהתאם לסוג העסק, היקף פעילותו ומקום הפעלתו.
 4. אם ברצונך לברר, מה הם התנאים למתן האישור של המשטרה לעסק מסוג מסוים, אנא פנה לרכז הרישוי בתחנת המשטרה שבתחומה יוקם העסק.
  ניתן לקבל מידע בדבר התנאים למתן האישור של המשטרה גם במשרדי רשות הרישוי.
  יודגש, כי המשטרה רשאית להוסיף על התנאים הבסיסיים או לגרוע מהם, וזאת בהתאם למאפיינים המיוחדים של העסק נשוא הבקשה.
 5. אם התנתה המשטרה את האישור במילוי מוקדם של תנאים מסוימים – משיתמלאו תנאים אלה, יהיה עליך להודיע על כך לרכז הרישוי בתחנת המשטרה, ולתאם עמו מועד בו תבדוק המשטרה, אם אכן עמדת בתנאים.
 6. בדקה המשטרה ומצאה כי מילאת אחר התנאים שנקבעו על ידה, תיתן את אישורה לרשות הרישוי ותודיע לך על כך.
כדי לבדוק אם העסק שברצונך לקבל עבורו רישיון, נכלל ב"עסקים טעוני רישוי", עיין בסוגי העסקים הנכללים בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת.

חברת קלינגר תוכל לסייע לך לקבל רשיון עסק בקלות ובמהירות

זקוקים לרישיון עסק? עומדים להוציא רישיון עסק וזקוקים לעזרה? הגעתם אל המקום הנכון!
קלינגר – רישוי עסקים והיתרי בניה, מתמחה בהשגת רישיון עסק. לחברה ניסיון רב בהשגת רישיון עסק במגוון רב של תחומים, בכל רחבי הארץ.נשמח לסייע גם לכם. אנו מספקים בין השאר שירותי בדיקת עסקים חדשים, טיפול בפתיחתו של עסק חדש, והשגת כל הרישיונות הדרושים מהרשויות הרלבנטיות. משרדינו עומד בקשרים עם יועצים מקצועיים רבים, כגון יועצי בטיחות, מהנדסים, אדריכלים שמאים מודדים וכו' – שמסייעים לנו במידת הצורך בבדיקות העסק והכנתו לביקורת הרשויות.

החוק במדינת ישראל מפרט שורה ארוכה של עסקים שזקוקים לרישיון על מנת לפתוח אותם. השגת רישיון עסק היא תהליך ביורוקראטי מורכב ומייגע לעתים, שעשוי לקחת זמן רב. בעידן המודרני, שבו הטכנולוגיה והמשק מתקדמים ומשתנים ללא הרף, כל עיכוב בהוצאתה של תוכנית עסקית אל הפועל עלול לעלות ביוקר. לפיכך, מומלץ להסתייע בשירותים מקצועיים בתהליך השגת רישיון עסק. בעזרת השירותים שלנו תוכלו לקצר באופן משמעותי את הזמן הדרוש להשגת רישיון העסק, וכן למנוע תקלות ובעיות עתידיות מול הרשויות.

תהליך השגת רישיון עסק מתחיל בבדיקת הנכס הקיים במקרה שמדובר ברכישה, או באפיון הדרישות במקרה של עסק חדש. לאחר מכן יש צורך בהכנת הבקשות לרישוי העסק, שכוללת כתיבת מסמכים מפורטים על פעילות העסק, הגשתן לרשויות המתאימות, ליווי העסק בבדיקות השונות הנערכות מול הרשויות, כגון העירייה, איגוד הכבאות, המשטרה, משרד הבריאות, מינהל ההנדסה, המשרד לאיכות הסביבה וכו'.

מומלץ לפנות אלינו בתחילתו של התהליך, אך אנו יכולים בהחלט לסייע גם לגופים שכבר החלו בתהליך השגת רישיון עסק, ונתקלו בבעיות שונות.

הטיפול בהשגת רישיון עסק משתנה בהתאם לסוג העסק. בהגדרת החוק הישראלי ישנן קבוצות עסקים שונות – שההתייחסות אליהן היא פרטנית. ממפעלי תעשייה, דרך עסקי מזון, ועד לעסקים המיועדים למכירת מוצרים. לכל סוג עסק דרושים רישיונות שונים, בהתאם לפעילות המבוצעות בו. מטרת הרישיונות היא להבטיח שהעסק פועל בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה וחוקי איכות הסביבה, ואינו מסכן את העובדים או את המתארחים בו. פעילות ללא רישיון עסק אסורה ע"פ החוק, ועלולה להסתיים בעונשים כבדים.

בקשות לרישוי עסק יש להגיש גם במקרה שאתם מבצעים שינויים מהותיים בעסק פועל, ובכל מקרה כזה מומלץ להתייעץ ולבדוק אם אתם נדרשים לדווח לרשויות.

אם אתם זקוקים לרישיון עסק, אל תהססו ליצור איתנו קשר, ונשמח לסייע לכם בהקדם.

שלב א' - קבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק

מהו מידע מוקדם?

מידע מוקדם כולל:

מהו מידע מקדמי?

מידע מקדמי הינו מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש.
לצורך קבלת מידע מקדמי עליך להגיש בקשה לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שממנו מבוקש המידע (למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות).
המידע המקדמי יוגש אליך בכתב באמצעות אגף רישוי עסקים תוך מקסימום 30 יום מיום הגשת הבקשה ותוכניות העסק.

שלב ב' – תכנון העסק והכנת תוכנית

מהי תוכנית עסק ומה היא כוללת?

תוכנית עסק מתבססת על תכנון העומד בחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים.

על התכנית לכלול את המפורט להלן:

כיצד מכינים תוכנית עסק?

באפשרותך לפנות למהנדס תורן במרכז המידע שבאגף רישוי עסקים או לתאם מראש עם מהנדס תכנון באגף לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון והכנת התכנית כך שתעמוד בדרישות, ושניתן יהיה לאשר אותה כבסיס להגשת הבקשה (לא ניתן להגיש בקשה ללא תכניות מאושרת.

אלו דפי עזר ונספחים נדרשים לתוכנית עסק?

לצורך הכנת תוכנית יש לצרף לתוכנית העסק:

דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תוכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

יש לחבר את התוכנית על פי הסדר הבא:

בנוסף לדפים אלו המהווים חלק מתוכנית העסק, נדרש מגיש התוכנית להציג:

 1. ייפוי כוח לטיפול בתוכנית מטעם בעל העסק
 2. תצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בתוכנית
 3. טופס פרשה טכנית לבתי אוכל בלבד

על מנת לחסוך בפגישות ולצמצום הערות לתוכנית, הכנו דפים לבדיקה עצמית של תוכנית.
דף בדיקה לעסק מסוג בית אוכל, ודף בדיקה לעסק אחר.

כיצד נבדקת ומאושרת התוכנית?

לצורך בדיקת התוכנית ואישורה יש להגיע לפגישה עם מהנדס התכנון באגף הרישוי. במידת הצורך, מהנדס התכנון ינחה את המגיש באופן מפורט וספציפי לתיקון התוכנית. כאשר התוכנית מאושרת לקבלה, ניתן להמשיך לשלב הבא – הגשת הבקשה לרישוי עסק.

שלב ג' - הגשת בקשה לרישוי עסק

מהי בקשה לרישוי עסק ומה היא כוללת?

בקשה לרישוי עסק מוגשת במרכז המידע שבאגף רישוי עסקים וכוללת את המסמכים הבאים:

 1. טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון.
 2. תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.
 3. תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס התכנון).
 4. שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה (את השובר ניתן לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים).
 5. מסמכים נדרשים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים:
  – מס' חוזה ארנונה עדכני.
  – חוזה חתום ע"י בעל הנכס.
  – אישור מרשם החברות + מינוי מנהלים בחברה.
  – צילום תעודת זהות.
  – ייפוי כוח (לנציג שעובד בחברה).

כיצד נבדקת ומאושרת הבקשה?

רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום מיום הגשת הבקשה ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי.
לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי צו רישוי עסקים למשל, מחלקות ואגפים עירוניים רלוונטיים.
במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב ותפורטנה הנסיבות לסירוב.

שלב ד' – הנפקת רישיון עסק

לאחר אישור הבקשה על ידי כל גורמי הרישוי – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון לניהול עסק (לינק לפירוט סוגי הרישיונות הקיימים). על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח. תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים, והוא יירשם בטופס הרישיון. לקראת מועד תפוגת תוקף הרישיון כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לחידוש הרישיון.

הנחיות ונהלים של רשות הרישוי

רשות הרישוי והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה התקינו הנחיות ומסמכי מדיניות לעסקים, המגבילים את האפשרות להקמת עסקים מסוימים במקומות מסוימים ותפקידם להסדיר את פעילות העסקים בעיר.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן