חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

רישיון לשילוט בתל אביב

הגשת בקשה לרישיון לשלט בתל אביב - הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

 1. פרוט שם ומענו של המבקש.
 2. הצגת מצב קיים – תמונה/ות המראות מיקום בית העסק, חזית המבנה כולו, כולל מבנים גובלים.
 3. המחשת מצב מבוקש – מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.
 4. המבקש ימציא התחייבותו לבצוע ביטוח צד שלישי.
 5. שילוט פרסום חוצות – תפורט מסגרת שעליה יוצב השלט, או המתקן הנושא את השלט, לרבות מפרט טכני שלם, פרטי החיבור של השלט למבנה/או לקרקע, מידות המתקן ואופן הקמתו.
 6. שילוט על גדר אתר בניה – יש לצרף התר בניה תקף ומפרט הגדר על רקע מפה מדידה
 7. שילוט על גבי פיגומים – יש לצרף התר בניה/שיפוץ כולל מועד סיום העבודות
 8. לפי דרישת הועדה על המבקש לצרף מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, מידות רוחב וגובה החזית עליה מותקן השילוט.
 9. אישור מוקדם של השילוט במתחמים יחודיים: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת – כגון מרכזים מסחריים, קניונים, במתחמי בילוי – תצורף הסכמת הנהלת המקום לשילוט המבוקש.
 10. מתן ההיתר לשילוט כפוף לקיום התנאים הנ”ל.

הליך קבלת הרישיון

 • לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט וקביעת תנאיה, יימסר למבקש פירוט השלטים שאושרו מידותיהם ושובר לתשלום האגרה.
 • רשיון יהיה בר תוקף רק לאחר תשלום האגרה והטבעת חותמת הקופה המאשרת תשלום האגרה.
 • התקנת השלט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים ו/או כל שלט קודם שאינו תואם את הבקשה, לרבות הסרת ארגזי תאורה, אביזרי חשמל ואביזרים נלווים וכן תיקון פני הקירות נושאי השילוט.

תוקף הרשיון

 • רשיון לשלט יפקע ביום 31 לדצמבר של השנה שניתן, אלא אם צוין ברשיון מועד אחר.
 • הסרת שלט מחייבת הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת חיוב עדכני.

הסרת שילוט

 • דרישה להסרת שלט, שלא תיענה על פי המועד המצויין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה ע"י גורמי העירייה.
  הוצאות ההסרה יחולו על בעל השלט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.
 • באם שולמה האגרה לאחר קבלת דרישת ההסרה או לפני קבלת הדרישה, יש לדווח מיידית למחלקת השילוט למוקד הטלפוני שמספרו 03-5218666, שלוחה 5, ולשלוח את אישור התשלום לפקס מספר: 03-5216046, על מנת למנוע הסרה מיותרת.
 • אם הוסר/ו שלט/ים, או חלו שינויים בתוכן או בצורה או במידות השלט/ים, עליך להודיע זאת לעירייה ולהוציא רשיון חדש.
 
 
האגף לגביית אגרות ודמי שירותים, מחלקת השילוט השירותים הניתנים במרכז:
תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
1. בטלפון: 03-5218666
ימים א'-ה', 24 שעות ביממה
ערבי שבת וערבי חג, עד השעה 15:00.
2. באתר האינטרנט העירוני, 24 שעות ביממה.

כתובת: אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218666 (שלוחה 5)
פקס: 03-5216046
מענה טלפוני: ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00, יום ה', בשעות 15:00-08:00
קבלת קהל: מרכז השירות העירוני בבניין העירייה, קומה 1-, ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00, יום ה', בשעות 15:00-08:00

לתשלום באתר האינטרנט העירוני – 24 שעות ביממה

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן