חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

תעריפים ואגרות לרישוי עסק בתל אביב

אגרות העירייה תקפות ל אוגוסט 2011
סוג האגרה
שטח העסקשעת פעילותאגרה בשקלים חדשיםהערות
היתר להצבת מכונות לממכר מיצים, כריכים וכד'"ללא חישוב שטח 633.90 
היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבוריעד 120 מ"רעד השעה 1:303,391.00 
היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבוריעד 120 מ"רעד הבוקר4,747.00 
היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורימעל 120 מ"רעד השעה 1:304,747.00 
היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורימעל 120 מ"רעד הבוקר7,460.00 
היתרי לילה לחנויות אחרותעד 100 מ"רעד השעה 24:00944.00 
היתרי לילה לחנויות אחרותעד 100 מ"רעד הבוקר1,317.00 
היתרי לילה לחנויות אחרותמעל 100 מ"רעד השעה 24:001,317.00 
היתרי לילה לחנויות אחרותמעל 100 מ"רעד הבוקר2,074.00 
הצבת פרגודלפי מ"ר 400.65האגרה משולמת עונתית
הצבת שולחנות וכסאותלפי מ"ר 400.651 מ"ר לשנה
כפל רשיוןללא חישוב שטח 154.00 
פירסום בעיתונים במודעה הכוללת 5-9 מבקשיםללא חישוב שטח 694.00 
פירסום בעיתונים ברשימה מרוכזת של לפחות 10 מבקשים לכל בקשה.ללא חישוב שטח 472.00 
רישוי עסקיםללא חישוב שטח 307.00 
שימוש חורגלפי מ"ר 30.71

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן