חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

רישיון עסק מכירת משקאות משכרים

איסור על מכירת אלכוהול בשעות הלילה

ביום 28.12.11 פורסמו ברשומות צו רישוי עסקים (עברות קנס-משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 וצו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט- משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"ב-2011, עליהם חתומים שר הפנים, אלי ישי, ושר המשפטים, יעקב נאמן.
בהתאם להם מעתה הקנס בגין ממכר משקאות משכרים בלילה בין השעות :23:00 עד- 6:00 הינו 9,000 ₪.

בהתאם לחוק רישוי עסקים איסור על מכירת אלכוהול בשעות הלילה מהווה תנאי ברישיון העסק. על פי סעיף 14א בחוק מי שמפר את החוק דינו מאסר 18 חודשים.
בהתאם לצווים שיכנסו לתוקף ביום 27.1.2012 מכירת אלכוהול בלילה, הינה עבירת קנס ששיעורה 9000 ₪.
תוקף הצווים עד ליום 24 במרץ 2013.


יש לציין שבהתאם לחוק המקומות היחידים בהם ניתן להגיש או למכור משקאות משכרים בשעות הלילה הינו במקום שבו השתייה מוגשת לצורך שתייה במקום העסק בלבד, כגון: ברים, בתי מלון ואולמות אירועים.
הסמכות לאכוף צו זה נתונה בידי משטרת ישראל ובידי הרשויות המקומיות מכוח סמכותן כרשות הרישוי לעסק טעון רישוי.
הצווים נחתמו על ידי שר הפנים ושר המשפטים בהתאם למדיניות הממשלה להיאבק בתופעת השכרות.

קלינגר מטפלת בבקשות לרשוי עסקים המוכרים ומגישים משקאות משכרים בכל הארץ!

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן