חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

רפורמת הפרגולות -עבודות פטורות מהיתר בניה : עדכונים לגבי קירוי פרגולות

פטור מהיתר למחסן לבית פרטי
יש לוודא כי קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות במגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992. כלומר- האם מותר לפי התב"ע לבנות מחסן? האם ישנם שטחי שירות לא מנוצלים במגרש?
ניתן לבדוק זאת בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה. לידיעתכם- הפטור אינו פטור מהצורך בזכויות בנייה, אלא מהצורך בהיתר בנייה בלבד.

מותרת הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, אשר מתקיימים בו התנאים הבאים:

 1. המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד כגון: גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים שמשקלם אינו עולה על 50 ק"ג למטר מרובע ברכיב מבני מישורי;
 2. שטח המחסן הוא לא יותר מ- 6 מטרים רבועים וגובהו לא יותר מ- 2.05 מטרים; אם למחסן יש גג משופע – הצד הגבוה לא יהיה יותר מ-2.4 מטרים;
 3. הוא לא יחובר לתשתיות מים, ביוב וחשמל או כל תשתית אחרת;
 4. אין להקים את המחסן בשטח המופיע בהיתר כמיועד לחניה, ולא במרפסת שאינה מקורה בחזית הקדמית. אלא אם כן, זה הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות.
 5. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת מחסן בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.

פטור מהיתר בניה לפרגולה

הגדרת מצללה (פרגולה):
מבנה מחומרים קלים, ללא קירות שתקרתו בנויה חלקית ומהווה משטח הצללה. הרווחים שבין החלקים האטומים בתקרה יחולקו באופן שווה ויהוו לפחות 40% מהתקרה של המצללה (כלומר לא יותר מ- 60% חלקים אטומים לאור).
עדכון חשוב: תקנה חדשה נכנסה לתוקף- ניתן לקרות את הפרגולה בקירוי שקוף. לא מדובר על סגירה מלאה כחדר משום שהתקנה לא קובעת שניתן גם להוסיף קירות. מאיזה חומר שקוף? עם זאת, רשויות מקומיות רשאיות לקבוע בהנחיות מרחביות את סוג החומר, והנטיה היא ל"סנטף" (פלסטיק גלי) או שווה ערך.

פטור מהיתר בניה לפרגולה ינתן בתנאים הבאים:

 1. שטחה של המצללה לא יהיה יותר מ- 50 מ"ר או עד 1/4 (הגדול מביניהם) משטח הקרקע/ הגג עליה היא בנויה.
 2. המצללה תוקם רק על גבי הקרקע או על גג המבנה (כלומר לא על מרפסות בבניינים) אלא אם כן, נקבע אחרת בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית המתאר (ניתן לבדוק זאת בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה).
 3. הפרגולה אינה חייבת להיות צמודה למבנה אך חייבת להיות בתוך קווי הבניין המותרים (אותם ניתן לקבל בועדה המקומית). אם רוצים מעבר לקווי הבניין- ניתן לחרוג עד 40% ממנו (כלומר אם קו הבניין הוא 5 מ' מגבול המגרש בחזית, ניתן לחרוג ולהתקרב עד 3.0 מ מגבול המגרש)- אבל אז יש צורך בהיתר ואין פטור.
 4. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת המצללה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. יש לצרף אל ההודעה אישור מהנדס קונסטרוקציה על עיגון המצללה ויציבותה.


הליך רישוי מקוצר- סגירת מרפסת, ממ"ד ועוד
הליך הרישוי המקוצר ייחודי למספר אלמנטים בנויים והנו הליך שבו מוגשת בקשה אשר נידונה בהליך מקוצר. את הבקשה יש להגיש דרך המוערכת המקוונת החדשה, אשר הגישה אליה שמורה לאדריכלים ולמתכננים בלבד, ועל כן לא ניתן יותר לבצע את ההגשה לבד, כמו בעבר.
במהלך התהליך ייתכן כי הועדה המקומית תבקש להוסיף אישורים, נניח- אישור מהנדס קונסטרוקציה על חוזק התוספת, או אישור שכנים ושותפים למגרש.

הליך זה מתאים, ע"פ הרפורמה, עבור האלמנטים הבאים:

 • הקמת קיר תומך עד גובה 3 מ', או הקמת גדר שאינה עומדת בתנאי הפטור מרישוי.
 • הקמת גגון שאינו בולט יותר מ-4 מ' מהמבנה (ניתן לתמוך עם עמודים).
 • הקמת פרגולה/ מצללה שאינה עומדת בתנאי הפטור מרישוי.
 • הצבת מכפיל חניה
 • התקנת מערכות כמו מזגן, שלט, ארובה וכד'
 • החלפת חלק ממבנה- למשל גג רעפים
 • שינויים בחזיתות כולל פתחים, חלונות ודלתות
 • הוספת ממ"ד, או מגדל ממ"דים, כל עוד השטח של כל ממ"ד לא עולה על המינימום הנדרש (כיום 9 מ"ר נטו).
 • תוספת בניה בקומת קרקע בשטח שלא עולה על 25 מ"ר
 • תוספת בניה על גג, כל עוד היא עומדת בתנאי התב"ע
 • הוספת מרפסת זיזית שעומקה לא יותר מ 2.5 מ' ושטחה לא עולה על 14 מ"ר
 • סגירת מרפסת מקורה בחומרים קלים (שימו לב- עדיין נחשב כשטח עיקרי לכל דבר ועניין באחוזי הבניה)
 • הוספת מעלית בבניין פשוט
 • הוספת מחסן על קרקע, שאינו עומד בתנאי הפטור מרישוי.
 • עבודות הנגשה לרבות מעלון


במסגרת ההליך המקוצר רשות הרישוי מחויבת לקבל החלטה בבקשה ולהחזיר תשובה למבקש תוך 25 יום. ראוי לציין, כי אם לא הוחזרה תשובה, רואים זאת מבחינה משפטית כהחלטה לאישור הבקשה?.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן