חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

רשימת טלפונים שימושיים

תכנית ההגשה תוכן על ידי אדריכל רישוי או הנדסאי.
הבקשה תוגש כשהיא ערוכה וחתומה בחתימה מקורית של:

 1. מבקשי הבקשה.
 2. כל בעלי הזכויות בנכס ,על פי הרשימה בסעיף 2א' לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) –התש"ל 1970.
 3. עורך/ ת הבקשה הראשי, אדריכל/ית רישוי, הנדסאי/ת אדריכלות.
 4. מהנדס/ת אחראי/ת לתכנון שלד הבניין – מהנדס בניין, רישוי/הנדסאי/ת בניין.
 5. אחראי/ת לביצוע השלד (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר).
 6. שמות האחראים לביקורת – כפי שמופיע בטופס הבקשה להיתר (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר).
  יש להקפיד על מילוי כל הפרטים: מס' ת.ז., מס' רישוי, כתובת, מס' טלפון ופקס.
 7. אישור רשות מקומית שבתחומה מוצעת הבנייה.

לשכת תכנון מחוז תל אביב

קלינגר מסייעת בנושאי בקשות להיתרים,התנגדויות ועוד.
לפרטים ניתן לפנות טלפונית: 03-6990132

לשכת התכנון המחוזית
מליאת הועדה המחוזית
ועדת ערר מחוזית
ועדת משנה א'
ועדת משנה ב' להתנגדויות ולעררים

ועדת משנה לביוב
רשות הרישוי
כנס נבחרי ציבור ברשויות מקומיות במחוז תל אביב- 2011
כנס נבחרי ציבור ברשויות מקומיות במחוז תל אביב- 2010
כנס נבחרי ציבור חדשים ברשויות המקומיות במחוז תל אביב – 2009

לשכת התכנון המחוזית

לשכת התכנון המחוזית היא הזרוע המקצועית המייעצת לוועדה המחוזית ת"א לקידומן של תכניות בתחום המחוז. מחוז תל אביב משתרע על שטח של 171 קמ"ר ובתחומו קיימים 10 מרחבי תכנון מקומיים של הערים הגדולות במטרופולין.

מליאת הועדה המחוזית

הועדה המחוזית ת"א פועלת מכוח סעיף 7 לחוק התכנון והבנייה. תפקידה לדון בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ובנושאים תכנוניים עקרוניים וכן להעביר חוות דעתה למועצה הארצית בתכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומחוזיות חלקיות.

מזכירות הועדה ואופן יצירת קשר
גב' רחל דוד – מרכזת הועדה המחוזית
03-7632588 | RachelDa@moin.gov.il

גב' ענת אלשייך – מזכירת מליאת הוועדה המחוזית וועדת משנה א'
03-7632585 | AnatAl@moin.gov.il

ועדת משנה א'

עדת משנה א' פועלת מכוח סעיף 11 ב' לחוק התכנון והבנייה ועדת משנה א' מוסמכת לדון בנושאים כדלקמן:

 1. כל מקום שנדרש אישור או הסכמת הועדה המחוזית בהוראות של תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, (להלן – "החוק") ושאינם כרוכים בשמיעת התנגדויות ו/או השגות ו/או עררים.
 2. כל מקום שנדרש אישור או הסכמת הועדה המחוזית או התייעצות עם הועדה המחוזית לפי כל חיקוק, לרבות חקיקת משנה, למעט דבר הפקדתן ו/או אישורן של תכניות כהגדרתן בחוק ולמעט אישור או הסכמה הכרוכים בשמיעת התנגדויות ו/או השגות ו/או עררים.


מזכירות הועדה ואופן יצירת קשר
גב' ענת אלשייך – מזכירת מליאת הוועדה המחוזית וועדת משנה א'
03-7632585 | AnatAl@moin.gov.il

גב' יעל פרי – מזכירת ועדת משנה ב' להתנגדויות, ועדת משנה לביוב, ועדת משנה להיתרים ולרישוי
03-7632586 | YaelPe@moin.gov.il

ועדת משנה ב' להתנגדויות ולעררים

ועדת משנה ב' להתנגדויות ולעררים פועלת מכוח סעיף 11 לחוק התכנון והבנייה הועדה מוסמכת לדון בשמיעת כל ההתנגדויות והעררים מכל סוג שהוא שבסמכות הועדה המחוזית וכן באישור תכניות למתן תוקף, לרבות לפי סעיף 108(ג) לחוק.

 1. יו"ר הועדה המחוזית – גב' גילה אורון. מ"מ מר יוסף ברון.
 2. נציג שר המשפטים – עו"ד שרי גרינבאום.
 3. חבר מבין הנציגים הקבועים – נציג המשרד לאיכות הסביבה: אדר' נילי יוגב. מ"מ גב' טל בן דב.
 4. חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות – מר צבי בר. מ"מ גב' יעל גרמן, מ"מ מר יוסי נשרי.
 5. חבר שנבחר ע"י הועדה המחוזית – מתכננת המחוז, אדר' נעמי אנג'ל. מ"מ גב' טלי דותן


מזכירות הועדה ואופן יצירת קשר

גב' רחל דוד – מרכזת הועדה המחוזית
03-7632588 | RachelDa@moin.gov.il

גב' יעל פרי – מזכירת ועדת משנה ב' להתנגדויות, ועדת משנה לביוב, ועדת משנה להיתרים ולרישוי
03-7632586 | YaelPe@moin.gov.il

ועדת משנה לביוב

ועדת משנה לביוב פועלת מכוח סעיף 11 ב' לחוק התכנון והבנייה ועדת משנה לביוב מוסמכת לדון בתכניות לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ובנושאים כנדרש לפי תמ"א 34.

הרכב הועדה

 1. יו"ר הועדה המחוזית – גב' גילה אורון. מ"מ מתכננת המחוז – גב' נעמי אנג'ל
 2. נציגת שר הבריאות – אינג' ולרי פוהולריס (משמשת גם כיו"ר הועדה המקצועית, לפי תמ"א 34).
 3. נציגת המשרד לאיכות הסביבה – גב' נילי יוגב
 4. נציג שר החקלאות – מר רענן אמויאל
 5. נציג/י הרשות המקומית הרלוונטית בה חלה התכנית. אם התכנית תחול על יותר מרשות אחת – החבר הוא נציג הציבור שבוועדת משנה ב' מר צבי בר, מ"מ מר יוסי נשרי.

רשות הרישוי

רשות רישוי פועלת מכוח סעיף 12 לחוק התכנון והבנייה. הרשות מוסמכת לדון בבקשות להיתרים ושימושים חורגים החלים בשטח הגלילי.

הרכב הועדה

 1. יו"ר הועדה המחוזית – גב' גילה אורון.
 2. מתכננת המחוז – אדר' נעמי אנג'ל.
לבעלי תפקידים באגף רישוי עסקים לחצו כאן
 
 
שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
לשכת מנכ"ל העירייהמנחם לייבהרח' אבן גבירול , 69, קומה 12, חדר 121203-521824403-5216597
השירות המשפטיהיועץ המשפטי: עו"ד עוזי סלמןרח' אבן גבירול, 69, קומה 9, חדר 91303-521835203-5216569
מבקר העירייהעו"ד חיה הורוביץרח' אבן גבירול, 6803-521780103-5217848
המשלמה ליפועמי כץרח' יפת, 246, קומה 303-725388803-5089010
שירות עירוני ופניות הציבורדפנה הראלרח' אבן גבירול, 69, קומה 12, חדר 122903-521824403-5216597
תאגידים עירוניים|העמותה לתיירות תל-אביב-יפויו"ר: סבינה בירן, מנכ"ל: אתי גרגיררח' אבן גבירול, 7603-521821403-6092618
אגף נכסי העירייהאלי לוירח' אבן גבירול, 69, קומה 8, חדר 81203-521840003-5216419
מינהל התקשורת וההסברה-דובר;דובר העירייהגידי שמרלינגרח' אבן גבירול, 69, קומה 12, חדר 122103-521810803-5270761
שירות עירוני ופניות הציבור|הממונה על חופש המידעאדיר שטיינררח' אבן גבירול, 69, קומה 12, חדר 122903-521824403-5212925
מחלקת הטקס והאירועיםשרי ישראלירח' אבן גבירול, 69, קומה 12, חדר 122403-521858403-5216463

חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידעערן אברהמירח' אבן גבירול, 69, קומה 12, חדר 121703-521860003-5216402
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | אגף מחשוב ומערכות מידעליאורה שכטררח' אבן גבירול, 69, קומה 5, חדר 56603-521850503-5216424
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | אגף ארגון ותקינה;חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | אגף ארגון ותקינהאילן בוכבינדררח' אבן גבירול, 69, קומה 7, חדר 71003-521854503-5216409
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | המרכז למחקר כלכלי חברתיד"ר אטל פרידמןרח' אבן גבירול, 6803-521782803-5217850
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | קשרים בינלאומייםאליאב בליזובסקירח' אבן גבירול, 6803-521784503-5217849
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | ניהול הידע העירוניזוהר שרוןרח' אבן גבירול, 69, קומה 10, חדר 106103-521827703-5216402
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | לשכת התאגידיםאבי קטקורח' צייטלין, 1, קומה 203-724082003-7240160
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | תכנון ובקרהמשה שחררח' אבן גבירול, 69, חדר 121503-521800803-5216402
חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע | תכנון עירוניישראל פורמהרח' אבן גבירול, 69, קומה 8, חדר 82903-521842403-5216407

חטיבת משאבי אנוש

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
חטיבת משאבי אנוש ומינהלאשר בן שושןרח' אבן גבירול, 69, קומה 7, חדר 728/903-521875003-5216478
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | אגף משאבי אנושאברהם פרץרח' אבן גבירול, 69, קומה 7, חדר 74403-521846603-5216413
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | מרכז תשלומי שכראבי רוטשילדרח' אבן גבירול, 69, קומה 7, חדר 72603-521848303-5216034
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | אגף רכש ולוגיסטיקהחיים קארורח' אבן גבירול, 69, קומה 9, חדר 94703-521885003-5216420
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | אגף בתי העירייהמוטי גולדשטייןרח' אבן גבירול, 69, קומה 1, חדר 13503-521874703-5216446
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | היחידה לפיתוח והדרכהדר' רון גננירח' אבן גבירול, 69, קומה 7, חדר 73703-521848003-5216053
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | ארכיוןלריסה שניטקינדרח' אבן גבירול, 69, קומה 5, חדר 53403-521855403-5216012
חטיבת משאבי אנוש ומינהל | שרותי הדאריצחק דגן 03-521824703-5216047

חטיבת התפעול

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
חטיבת התפעולרובי זלוףרח' אבן גבירול, 69, קומה 1, חדר 12303-521888903-5216465
חטיבת התפעול | אגף התברואהגיל ארויורח' אבן גבירול, 69, קומה 1, חדר 11103-521803403-5216415
חטיבת התפעול | אגף הפיקוחיואב ירדנירח' אידלסון, 3003-521790003-5217927
חטיבת התפעול | אגף ביטחון ושירותי חירוםדוד אהרונירח' אבן גבירול, 69, קומה 8, חדר 81403-521842503-5216422
חטיבת התפעול | אגף שיפור פני העירשמוליק קצ'לניקרח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 2, חדר 25203-521710203-5216807
חטיבת התפעול | אגף רבעים ושכונותאריק שוע – מנהל האגףרח' קויפמן יחזקאל, 2, קומה 1303-724083303-5212922
חטיבת התפעול | אגף החופיםאבי ליכטרח' קויפמן יחזקאל, 203-724034003-7240190
חטיבת התפעול | מוקד שירות 106יעקב כץרח' אבן גבירול, 69, קומה 1, חדר 13010603-5216445
חטיבת התפעול | הרשות לאיכות הסביבהמשה בלסנהייםרח' דיזנגוף, 200בית המהנדס03-725380003-5278204
חטיבת התפעול | מחלקת כיבוי אשאורי שובלרח' עגנון ש"י, 103-690042103-6992993
חטיבת התפעול | יחידת הרכבאהרון רבירח' הסוללים,03-521774303-5217740

מינהל הכספים

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
מינהל הכספיםמשה גילצררח' אבן גבירול, 69, קומה 6, חדר 65103-521808003-5216464
מינהל הכספים | סגנית גזבר העירייהעדנה סבןרח' אבן גבירול, 69, קומה 6, חדר 64903-521860203-5216496
מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלהסימה פריימןרח' אבן גבירול, 69, קומה 6, חדר 61603-521850603-5218895
מינהל הכספים | אגף החשבותהרצל סייגרח' אבן גבירול, 69, קומה 6, חדר 63003-521835603-5216403
מינהל הכספים | אגף חיובי ארנונהאלי מלאכירח' אבן גבירול, 69, קומה 4, חדר 44103-521866603-5216406
מינהל הכספים | אגף גביית ארנונה ואגרת מיםגל פרויקטרח' אבן גבירול, 69, קומה 3, חדר 33403-521866503-5216404
מינהל הכספים | האגף לגביית אגרות ודמי שירותיםאביבה נשבןרח' בית קרדן, דרך מנחם בגין , 154, קומה 1503-724208003-5216405
מינהל הכספים | אגף להכנסות מבנייה ומפיתוחערן פרידלררח' פילון, 5, קומה 2, חדר 27303-5217123/403-5216809
מינהל הכספים | אגף החניהאלון שרףרח' שארית ישראל, 35, יפו 68165, קומה 103-521866603-5133344

מינהל ההנדסה

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
מינהל ההנדסה | אדריכל העיריואב דודרח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 2, חדר 23103-521744903-5217448
מינהל ההנדסה | תכנון אסטרטגיתמי גבריאלירח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 2, חדר 20603-521705703-5217408
מינהל ההנדסה | מינהלת הרכבת הקלהאלדד מרחברח' אבן גבירול, 7603-724072403-6951656
מינהל ההנדסהחזי ברקוביץרח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 2, חדר 20503-521708003-5216820
מינהל ההנדסה | סגן מהנדס העיר למינהלאלי מוסקוביץרח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 2, חדר 201  
מינהל ההנדסה | אגף רישוי ופיקוח על הבנייהשוטה חובלרח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 1, חדר 11303-521712503-5231340
מינהל ההנדסה | אגף רישוי עסקיםאלחנן משירח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 3, חדר 35303-521719403-5216803
מינהל ההנדסה | אגף תכנון בנין עירעודד גבולירח' שדרות בן גוריון, 68, קומה 3, חדר 32703-521716203-5216815

מינהל החינוך, התרבות והספורט

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
מינהל החינוך התרבות והספורטדפנה לברח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 24903-521805003-5216431
מינהל החינוך התרבות והספורט | סגן מנהל המינהל לבינוי ופיתוחדרור לוטןרח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 24603-5218259, 03-521842203-5216059
מינהל החינוך התרבות והספורט | סגנית מנהלת המינהל לחינוךרינת אורןרח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 25103-521873203-5216567
מינהל החינוך התרבות והספורט | השירות הפסיכולוגי החינוכימשה אלוןרח' מוזר יעקב, 103-545622203-5442620
מינהל החינוך התרבות והספורט | אגף משאבי חינוךאלי טרטנררח' אבן גבירול, 69, קומה 4, חדר 42403-521823003-5216432
מינהל החינוך התרבות והספורט | אגף קהילה נוער וספורטעודד חוברהרח' דיזנגוף, 20003-725379003-5270022
מינהל החינוך התרבות והספורט | אגף תרבות ואמנויותאביגדור לויןרח' שאול המלך, 2503-724089903-6969208
מינהל החינוך התרבות והספורט | מטה חינוך | מחלקת גני ילדיםאורנה אבידןרח' אבן גבירול, 69, קומה 203-5218726 
מינהל החינוך התרבות והספורט | מטה חינוך | המחלקה לחינוך יסודילאה זיידהרח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 22303-521870003-5221822
מינהל החינוך התרבות והספורט | האגף לחינוך על-יסודי ולקידום ילדים ונוערגילה קלדרוןרח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 22503-521871203-5216428
מינהל החינוך התרבות והספורט | מטה חינוך | המחלקה לחינוך מיוחדרונית בן דודרח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 21703-521873703-5216001
מינהל החינוך התרבות והספורט | המחלקה לרווחה חינוכיתאריק שוערח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 23603-521802103-5216411
מינהל החינוך התרבות והספורט | קשרי קהילה ופניות הציבוררינה עידןרח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 22703-521872403-7240130
מינהל החינוך התרבות והספורט | מטה חינוך | אכפתאירית רגברח' מזא"ה, 3403-526584403-5282132
מינהל החינוך התרבות והספורט | אגף תרבות ואמנויות | הספריות העירוניותמרים פוזנררח' שאול המלך, 2503-691014103-6919024
מינהל החינוך התרבות והספורט | מטה חינוךרינת אורןרח' אבן גבירול, 69, קומה 2, חדר 224/503-521873203-5216429

מינהל השירותים החברתיים

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
מינהל השירותים החברתייםדורית אלטשולררח' יגאל אלון, 98 בניין אלקטרה03-7240903/403-7240100
מינהל השירותים החברתיים | אגף שירותים חברתיים – מזרחנועה שלוםרח' מח"ל, 4003-630454203-6304523
מינהל השירותים החברתיים | אגף שירותים חברתיים – דרוםיחיאל מחדוןרח' שדרות ירושלים, 4503-512871703-5128754
מינהל השירותים החברתיים | אגף שירותים חברתיים – מרכז צפוןשושנה חרחסרח' ארלוזורוב, 9503-724045003-7240144
מינהל השירותים החברתיים | אגף מינהל ומשאביםדוד צימררח' יגאל אלון, 98 בניין אלקטרה03-7240807/803-7240101
מינהל השירותים החברתיים | אגף בריאות הציבורד"ר חיים נחמהרח' בלפור, 1403-5643403/5203-6203174
מינהל השירותים החברתיים | תחום התמכרויות דרי רחוב ושיקום האסיריואב בן ארצירח' יגאל אלון, 98 בניין אלקטרה03-724096703-7240110
מינהל השירותים החברתיים | הרשות העירונית לקליטת עלייהאמיר דוררח' בלפור, 1403-5643400/3703-5643487
מינהל השירותים החברתיים | תחום משפחה ילד ונועראורית מוסלרח' יגאל אלון, 98 בניין אלקטרה03-724095303-7240108
מינהל השירותים החברתיים | תחום זקנהאסתי שטרןרח' יגאל אלון, 98 בניין אלקטרה03-724094903-7240107
מינהל השירותים החברתיים | תחום נכויותלארה עקיבארח' יגאל אלון, 98 בניין אלקטרה03-724096203-7240109
מינהל השירותים החברתיים | תחום משאבי קהילהרות סופררח' יגאל אלון, 98 בניין אלקטרה03-724093803-7240106

מינהל בינוי ותשתית

שם היחידהמנהלכתובתטלפוןפקס
מינהל בינוי ותשתיתד"ר בני מאוררח' פילון, 5, קומה 6, חדר 60303-521732203-5242612
מינהל בינוי ותשתית | סגן מנהל מינהל בינוי ותשתיתעו"ד הרצל נעמןרח' פילון, 5, קומה 6, חדר 61603-521727103-5217511
מינהל בינוי ותשתית | אגף דרכים ומאורצפריר קסלררח' פילון, 5, קומה 5, חדר 51603-521709803-5216806
מינהל בינוי ותשתית | אגף התנועהשלמה פלדמןרח' פילון, 5, קומה 4, חדר 45703-521727003-5216804
מינהל בינוי ותשתית | אגף מבני ציבורגבי נתנוברח' פילון, 5, קומה 4, חדר 40903-521720103-5216805
מינהל בינוי ותשתית | יחידת פרויקטים משולביםעזרא נוהרח' פילון, 5, קומה 6, חדר 60903-521734403-5216828
כתובת בניין העירייה הראשי: ביאליק 35 ר"ג
מרכזיה: 03-6753555 , 03-6753495
פקס: 03-6753227
אתר עיריית רמת גן באינטרנט.

ראש עיריית רמת גן – כרמל שאמה הכהן:

טלפון: 03-6753510/1
פקס: 03-6753222
דואר אלקטרוני: mayor@ramat-gan.muni.il

המוקד העירוני:
טל': 109, 03-6753495
פקס: 03-6753294
דואר אלקטרוני: moked@ramat-gan.muni.il
פנייה למוקד העירוני דרך אתר האינטרנט
 
 
 
תפקידשםטלפוןפקסדואר אלקטרוניכתובת
מנכ"ל העירייהדוד בנימין67537206753325Mankal@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
סמנכ"ל העירייהנחום עזרא6753588  ביאליק 35
מנהל אגף התברואה והפיקוח העירוניראובן שמר6753556
6753748
6753317shemer@ramat-gan.muni.il
eli-b@ramat-gan.muni.il
הרא"ה 2
מנהל מחלקת פיקוח עירוניאלי בלאלי67535536753601picuach@ramat-gan.muni.il
balali@ramat-gan.muni.il
הרא"ה 2
מנהלת יחידת רישוי עסקיםנעמי חיימוב6753447 neomi@ramat-gan.muni.ilהרא"ה 2
היחידה לאיכות הסביבה 6722971
6726409
6723103 ביאליק 32
היועץ המשפטיעו"ד דוד שואקה67590006702731zehava@ramat-gan.muni.ilביאליק 42
מנהלת היחידה הפליליתעמליה עומר6759007
6759014
6730441amalya@ramat-gan.muni.il
irit-e@ramat-gan.muni.il
ביאליק 42
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבורמאיר אמיר67535976753420mevaker@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
מנהל היחידה לאיכות הסביבהחיליק רוזנבלום6726409
6722971
6723103hilic@ramat-gan.muni.ilביאליק 32
מנהלת המוקד העירוניליאת אטדגי67534956753294moked@ramat-gan.muni.il

חברי מועצת העירייה

שםטלפוןדוא"לכתובת
ראש העירייה – כרמל שאמה כהן6753510/1mayor@ramat-gan.muni.il
פקס – 6753222
ביאליק 35
יו"ר מועצת העיר – אריק נודלמן6753577Arik-n@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
מ"מ ראש העירייה – רמזי גבאי6753522ramzi@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
סגן ראש העירייה – אביהוא בן משה6753518Avihu-bm@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
סגן ראש העירייה – אלי מוסרי6753576eli-m@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
סגן ראש העירייה – יצחק שחם6753551gila@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
ציפי חיזקי6753577
054-4742569
zipi.hizki@gmail.comביאליק 35
עליזה בורגר6753577burger@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
עו"ד אברהם פומרנץ6753551gila@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
רועי ברזילי6758445
054-6798080
Roi-b@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
דני גולדשטיין054-4212442goldm@013net.netיוסף הגלילי 27
חיים גלרמן052-8323623haim_glr@slika-ins.co.ilאהרונסון 12
עו"ד צביקה ניר5705192tsvikanir@barak.net.ilהמתמיד 10
עו"ד גדי בלושטיין6962999gady@bkblaw.co.il 
רמי פדלון6753569rami-f@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
ד"ר אבי ליליאן03-6161237
052-2561044
greenleilien@gmail.comעוזיאל 4
ישראל זינגר054-8154222raoul13@012.net.ilאריה בן אליעזר 63
עו"ד דוד מנחם   
אילן מאירי054-3035515ilanm@hayerukimrg.orgהראובני 8
חני נחמיאס   
משה רווח050-7713255mosherevch@walla.co.il 
צחי זילכה6758443tzachi-z@ramat-gan.muni.ilביאליק 35
יהודה סגל050-7219219segalyl@netvision.net.il 
עו"ד אביבית מאור נמרודי avivitn2@walla.comארגמן 36 רמת אפעל
רמי גני5757600/1ramatgani1@gmail.comמעלה הצופים 9/2
 
 
לשליחת מייל לכלל חברי המועצה (שלושה קליקים על הרשימה תסמן את כולה):
mayor@ramat-gan.muni.il, Arik-n@ramat-gan.muni.il, ramzi@ramat-gan.muni.il, Avihu-bm@ramat-gan.muni.il, eli-m@ramat-gan.muni.il, gila@ramat-gan.muni.il, zipi.hizki@gmail.com, burger@ramat-gan.muni.il, gila@ramat-gan.muni.il, roi-b@ramat-gan.muni.il, goldm@013net.net, haim_glr@slika-ins.co.il, tsvikanir@barak.net.il, gady@bkblaw.co.il, rami-f@ramat-gan.muni.il, greenleilien@gmail.com, raoul13@012.net.il, ilanm@hayerukimrg.org, mosherevch@walla.co.il, tzachi-z@ramat-gan.muni.il, segalyl@netvision.net.il, avivitn2@walla.com, ramatgani1@gmail.com

מחלקת רישוי עסקים מטפלת בתהליך קבלת רישיון עסק. תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר ונדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. יחד עם זאת, ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי.

יש להדגיש שבאתר זה אין פירוט מלא של כל הדינים והתנאים הקיימים, אלא מדובר בכלי עזר אינפורמטיבי להבנת הנושא.

בטרם רכישה או השכרה של עסק ולפני הגשת הבקשה לרישיון עסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם. בהתאם למידע הקיים בתיק העסק תוכל מחלקת רישוי עסקים לעדכן אותך האם צפויות בעיות כלשהן בקבלת הרישיון והאם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש. מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך ותסייע לך בהכנת מסמכי הבקשה לרשיון עסק בהקדם האפשרי.

קבלת קהל: יום א' ג' ה' שעה 08:00 עד 12:30
יום ב' 16:00 עד 17:30
יום ד' אין קבלת קהל

מחלקת רישוי עסקים

משרד קלינגר מטפל בהגשת בקשות לקבלת רישיון עסק – 03-6990132

זבוטינסקי 85 (בצמוד לויטרינר העירוני)
 
שםטלפוןפקס
מוטי צ'מרינסקי
מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט
09-956677309-9557294
שוש פריאל
רכזת רישוי עסקים ומזכירת המחלקה
09-956677309-9557294
ברנרד קנלי
מפקח רישוי עסקים
09-9500903/409-9557294
סאלח מסאלחה
הנדסאי להנדסת הסביבה – תברואן עירוני
09-9500903/409-9557294
משה ראובני
תברואן עירוני
09-9500903-409-9557294

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן