חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

השלבים במימוש תמ"א 38

לשיפור הבטיחות בביתכם ושיפור איכות החיים שלכם אנו מציעים את השירותים הבאים, והכול ללא תשלום:

בחירת נתוני השיפוץ מבין כל האפשרויות למעלה תתבצע בתיאום עם הדיירים ובכפוף לאפשרויות הקיימות ולאישור מוסדות התכנון. השיפוץ המוצע יבוצע תמורת זכויות הבנייה ולא בתשלום כספי מאת הדיירים.

שלבי עבודה:

מציעה לכם הדיירים את מימוש הזכויות עפ"י תמ"א 38 ("התוכנית") בשלבים הבאים:

שלב 1

פגישת ייעוץ ראשונית עם נציגי הבית המשותף הכוללת הסבר מפורט על היבטי התוכנית

שלב 2

בדיקות היתכנות (כל הבדיקות ימומנו ע"י קלינגר,ללא כל תשלום מצד הדיירים), כדלקמן:

שלב 3

תכנון והגשת תוכניות:

לאחר שצלחנו את שלבי ההיתכנות , נגיש לכם הדיירים את העתק תוכניות המהנדס והאדריכל ובהן פרטים אודות: אופי השיפוץ והחיזוק, , הוספת יחידות הדיור החדשות עפ"י התוכנית, והכל בכפוף לאילוצים טכניים לפי העניין.
התוכניות והמפרט יובאו לאישורכם הדיירים באופן שימחיש כיצד יראה הבית המשותף לאחר סיום העבודות. לאחר קבלת אישור הדיירים יוגשו התוכניות לרשויות הרלוונטיות לצורך קבלת היתרים.

שלב 4

לאחר קבלת היתרי בניה מהרשויות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע יחלו עבודות הבניה בבית המשותף.
הבניה תבוצע ע"י קבלנים רשומים בלבד ובעלי סיווג מתאים וניסיון רב בפרויקטים מסוג זה .
הבניה תבוצע תוך התחשבות מקסימאלית באורח החיים של הדיירים ונוחותם ותוך שימת דגש על רעשים והפרעות מינימאליים במהלך ביצוע העבודות.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן