חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

פיקוח וניהול פרויקטים

פיקוח על פרוייקטים של תמ"א 38 עבור נציגות וועדי בתים

הכניסה לביצוע תמ"א 38 הינה מורכבת ביותר: הקבלן מצידו ישאף לרווחים המקסימאליים, והדיירים לעומתו, ישאפו לתמורה המקסימאלית עבור הנכס שהפקידו בידיו.
מצב זה יוצר ניגודי אינטרסים, אי הבנות, אי נעימויות וזאת לצד מריבות וסכסוכים העשויים לעקב את ביצוע תמ"א 38.

מרגע החלטת הדיירים לבצע תמ"א 38, עליהם להיעזר בשרות אנשי מקצוע, על מנת לשמור על האינטרסים שלהם ועל שלוות נפשם.
בעלי המקצוע ההכרחיים ללווי בביצוע תמ"א 38 הםמפקח בנייה ועורך דין. רצוי כי יהיו אלה בעלי ניסיון בעריכת הסכמים, כתיבת מפרטים טכניים, קריאת תכניות, בחינת קבלנים ויזמים ובעלי יכולת לנהל משא ומתן עימם.

אם קיבלתם החלטה, לבצע תמ"א 38, טוב תעשו באם תמנו אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתמ"א 38 ללוות אתכם במהלך אתגרי זה.
הנכם זקוקים לעורך דין שיבוא בדין ודברים אם באי כוחו של היזם ויגן על זכויותיכם ורווחתכם, ובנוסף תצטרכו, כאמור, מפקח בנייה עם ניסיון בביצוע תמ"א 38. מפקח הבנייה ילווה אתכם כבר בתחילת התהליך: הוא יקרא את המפרטים הטכניים, התכניות האדריכליות וההנדסיות, את כתבי הכמויות והדרישות המוניציפאליות ויפרש לכם את משמעותן. מפקח הבנייה שלכם יבדוק שהתכניות עומדות בתקנים הרשומים בחוק ויוודא שתכניות תמ"א 38 לבניינכם מתוכננות לרווחתכם המרבית והמיטבית.

עם תחילת העבודות, יוודא מפקח הבניה את התארגנות הקבלן באתר העבודה. ההתארגנות באתר בנייה בביצוע תמ"א 38 מורכבת ביותר, מאחר שהאתר מיושב באנשים, נשים וטף שאינם מודעים לסכנות האורבות במהלך הבנייה, לעיתים, אנשי המקצוע העובדים באתר הבנייה אינם רגישים במידה מספקת לנוכחות דיירים "תמימים" במהלך ביצוע העבודות במסגרת תמ"א 38.
במהלך העבודה מפקח הבנייה יבדוק כי כל העבודות מתנהלות בבטיחות מכסימאלית עבור דיירי המקום ועבור עובדים עצמם.
מפקח הבניה יבדוק את ביצוע העבודה: התאמה לתקנות התכנון והבנייה, התאמת החומרים לתקן ישראל, התאמה לתכניות עבודה,למפרטים ולתקנים. מפקח הבנייה ינסה לפתור בעיות המתעוררות בשטח במהלך ביצוע עבודה מורכבת במסגרת תמ"א 38 והכול, לרווחת הדיירים.
מפקח הבנייה ילווה את הדיירים בביצוע עבודות במסגרת תמ"א 38, עד לקבלת תעודת גמר (טופס 4) ולקראת תיקונים של שנת בדק יערוך דו"ח ליקויים.

ביקורת ליקויי בנייה

ליקויי בניה מוגדרים בחוק המכר כ- "אי התאמה". באופן כללי, הכוונה היא לאי התאמה בין התכנון והחומרים הקבועים בחוזה ו/או ב"מפרט" ו/או בתקנות הבניה המוסדרות בחוק ו/או בתקנים הנהוגים בישראל, לבין הבניה שבוצעה בפועל.
"המפרט" הינו תוספת/ נספח לחוזה עליו חותמים הצדדים, ובו מפורטים כל הפרטים הטכניים של הדירה כגון: מספר החלונות, הדלתות, סוג הקרמיקה, סוג השיש וכיו"ב. הקבלן מתחייב לספק את אותם הפרטים הטכניים המצוינים במפרט כנספח להסכם תמ"א 38 , ולכן חשוב מאוד לעיין במפרט ולהבין את תוכנו לפני החתימה על החוזה.

קיימים ליקויי בניה הניתנים לגילוי בעין לא מקצועית כגון: סדקים, רטיבות, קירות עקומים, דלתות לא נסגרות וכיו"ב, אותם יכול לגלות כל אדם סביר. אולם דרוש מהנדס בניה המתמחה בליקויים וחוקי הבנייה, לצורך גילוי ליקויים נסתרים יותר, אך חשובים לא פחות, העלולים לעיתים לסכן חיים כגון: הדבקות שיש חלשות, שימוש בחומרים מסוכנים, בעיות בצנרת, בניה אשר אינה עומדת בתקני בטיחות וכיו"ב. מומחה הבניה המוזמן לצורך בדיקת הדירה יערוך "השוואה" בין הבניה המוגמרת לבין המפרט והתקנים הישראלים, וייתן חוות דעת מפורטת מקצועית שבה יפרט את כל הליקויים – גדולים וקטנים ויציין אפשרות, דרך ועלות תיקונם – המסמך קביל בבית משפט בעת הצורך.

ליקויי בניה, נפוצים מאוד בישראל מסיבות שונות ואינן תלויות בהכרח במידת גודלו ושמו הידוע או הלא ידוע של קבלן זה או אחר. התעלמות ואי טיפול בליקויים גורמים בין השאר ל:

בשנים האחרונות, קיימת עלייה ברורה וחשובה ברמת המודעות של בעלי דירות וועדי בתים אשר יוזמים את בדיקת גילוי הליקויים המקצועית בביתם וברכוש המשותף בבניין ומעוניינים לקבל את הטיפול והפיצוי ההולם מהקבלן במידת הצורך. ליקויים יכולים להתגלות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה בדירה ו/או המבנה, החל משלב ניהול מו"מ ולפני החתימה על החוזה, ועד לאחר קבלת המפתח של הדירה/המבנה החדשים (מסירת הפרויקט).

ישנם מספר גורמים, היכולים לשאת באחריות לליקויים אשר מתגלים בדירה/מבנה וביניהם הקבלן הראשי, היזם, האדריכל וקבלני המשנה למיניהם. באופן כללי, רצוי מאוד לבצע פרויקט של תמ"א 38 עם קבלן מוכר, הרשום באיגוד הקבלנים והמבוטח בביטוח מתאים, אשר במקרה הצורך יוכל לפצות את הרוכש בגין נזקים הנגרמים בעקבות ליקוי בניה. רצוי גם להשאיר בנאמנות העו"ד המייצג ערבות בנקאית לשם תקופת בדק הבית. בכל מקרה, על הרוכשים לדעת כי אחריות הקבלן לתיקון הליקויים עוברת מיד ליד במשך השנים בין הרוכשים השונים, בהתאם לתקופת האחריות על הנכס.

הנושאים הנבדקים על-ידנו בביקורת ליקויי הבנייה:

לקראת סיום תקופת האחריות של הקבלן (תקופת בדק הבית), נערכת חוות הדעת של מהנדסינו המומחים הכוללת: ביצוע הבדיקות ההנדסיות בנכס/מבנה וכן, שימוש בציוד דיגיטאלי מתקדם אשר נועד לזהות מפגעים קיימים ופוטנציאל לליקויים עתידיים העלולים להופיע בנכס.

בביקורת נלקחים בחשבון:

כל הממצאים מאוחדים ומוצלבים לכדי דו"ח בכפוף למכון התקנים בישראל

דו"ח הביקורת ההנדסית כולל:

חשוב לדעת כי במקרים רבים הייזם/קבלן משלם לנציגות וועד הבית את עלויוית המפקח מטעמם.קבלן מנוסה יעדיף להתמודד עם בעל נסיון המייצג את נציגות וועד הבית !

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן